Rákóczi tolmácsa

Kép forrása: hu.wikipedia.org

II. Rákóczi Ferenc több nyelven beszélt. Törökül nem. Jenikői, majd rodostói száműzetésében azonban szót kellett értenie a Porta hatalmasságaival. Hűséges követője, Mikes Kelemen a soha el nem küldött leveleiben megemlít egy bizonyos Ibrahimot, aki – magyar lévén – a két fél számára gyakran tolmácskodik.

Honfitársunkat a törökök Ibrahim Müteferrikának nevezték. Ez utóbbi szó afféle íródeákot, a hadsereg mellett tevékenykedő értelmiségit, ügyintézőt jelent. Az erdélyi fiatalember magyar nevét sajnos nem tudjuk. Annyi azonban kiderült, hogy protestáns lelkipásztor volt, és az 1690-es évek elején egy portyázó török csapat foglyul ejtette. Korbácsütésekkel, láncban-béklyóban hajtották végig a Balkánon, Isztambulban pedig eladták a rabszolgapiacon.

Hogyan alakult a sorsa a következő évtizedben? Homály borul a nyilván keserves életszakaszra. Egy jóval későbbi írásából arról értesülünk, hogy szenvedéseinek mélypontján beállt janicsárnak. Parancsnoka, Damat Ibrahim pasa, aki később nagyvezér lett, tehetséget látott az egykori gyaurban. Taníttatta, és kisebb-nagyobb szellemi feladatokat bízott rá. Ilyen emberek kellettek a pasának. Damat ugyanis tisztában volt a ténnyel: a birodalom, semmi kétség, hanyatlásnak indult. A hódító hadjáratoknak befellegzett. A Portának tehát, hogy a csődöt elkerülje, az eltérő kultúrájú Nyugat felé kell fordulnia.

Folytatás

Forrás: nepszava.hu