Magyar Állampolgár Családtagjának Tartózkodása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgár családtagjának tartózkodására vonatkozó törvényi szabályozás 2019. január 1. napjával megváltoztak!

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai által 2018. december 31-ig benyújtott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmeket a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály szerint kell elbírálni.

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai részére kiadott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya az érvényességi idejéig felhasználható. Az okmány cseréjének vagy pótlásának kezdeményezése esetén kiállított új tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya okmány az eredeti okmány érvényességi idejét megtartja.

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai részére kiadott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya okmány érvényességi idejének meghosszabbítása 2019. január 1-jét követően nem kezdeményezhető.

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjaira vonatkozó eljárásokban 2019. január 1-jétől követően indult és megismételt eljárásokban a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Családtag:

· a magyar állampolgár házastársa,

· a magyar állampolgár házastársának eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai három hónapot meghaladó tartózkodás érdekében családi együttélés céljából kérelmezhetnek tartózkodási engedélyt.

A családi együttélés célú tartózkodási engedély tájékoztatója itt érhető el.

Azon magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja, aki 2019. január 1-jén érvényes, magyar állampolgár családtagja részére 2018. december 31-ig kiállított tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik, a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya érvényességi idejének lejártáig kérelmére feltételek vizsgálata nélkül nemzeti letelepedési engedélyt kap. Nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja, ha:

a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya megszerzése érdekében az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt; vagy

a tartózkodási kártya kiadásának alapjául szolgáló családi kapcsolatot a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítette, vagy

a letelepedésével kapcsolatosan a Harmtv. 33.§ (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok állnak fenn vagy

a harmadik országbeli állampolgár büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

a magyar állampolgárral fennálló házasság a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya kiadásától számított három éven belül nem a házastárs halála miatt szűnt meg, vagy a szülői felügyeleti joga megszűnt; vagy

a magyar állampolgárral fennálló tényleges életközösség nem áll fenn; vagy

a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, vagy

a harmadik országbeli állampolgár családi kapcsolatra tekintettel kiadott tartózkodási kártyája vagy állandó tartózkodási kártyája esetén magyar állampolgár házastársa Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.

Annak megállapítása érdekében, hogy a családtag veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, a Harmtv. letelepedési engedély kiadására vonatkozó szabályai szerint meg kell keresni a kijelölt szakhatóságokat (Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ, Rendőrség) szakhatósági vélemény kérése céljából.

A magyar állampolgár családtagjaként érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár tartózkodási kártyáját vagy állandó tartózkodási kártyáját vissza kell vonni, ha

a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya megszerzése érdekében a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt; vagy

a tartózkodási kártya kiadásának alapjául szolgáló családi kapcsolatot a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítette

a magyar állampolgárral fennálló tényleges életközösség nem áll fenn; vagy a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, vagy

a harmadik országbeli állampolgár családi kapcsolatra tekintettel kiadott tartózkodási kártyája vagy állandó tartózkodási kártyája esetén magyar állampolgár házastársa Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.

ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása sérti Magyarország közrendjét, köz- vagy nemzetbiztonsági érdekét.

Amennyiben a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik és nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt, a Harmtv. általános szabályai szerint kérelmezheti a tartózkodási engedély kiadását.

A családi együttélés célú tartózkodási engedély tájékoztatója itt érhető el.

A magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya érvényességi ideje alatt a Harmtv. szabályai szerint EK letelepedési engedély kérelmet is előterjeszthet. A kérelmet az általános szabályok szerint bírálja el az idegenrendészeti hatóság.

Az EK letelepedési engedély kérelem tájékoztatója itt érhető el.

Forrás és linkek: www.bmbah.hu