A török, akit Szeged máig emleget

Kép forrása: mapio.net

A Piroska téren találtunk egy érdekes táblát, ami a mondabeli Hóbiárt basának állít emléket – mint az egyetlen töröknek, akit Szeged népe máig emleget. Több történet is kapcsolódik hozzá, foglalkozott vele Móra Ferenc és Tömörkény István is. A monda egy változatában felsővárosi menyecskék verték agyon szegedi papuccsal a basát, aki kedvelte a bort és a nőket. Utcája környékén lehetett a török temető.

„Hóbiárt basa az egyetlen török, akit Szeged népe máig emleget.” Ezzel a mondattal kezdődik a szöveg a táblán, amit a Piroska téren lehet megtalálni. Az áll rajta, hogy a basának a szilléri szőlőkben volt a nyaralója. A szegedi néphagyomány szerint a menyecskék verték agyon a papucsuk sarkával, de a legendának háromféle változatát is ismerjük. Mindegyikre találunk írott példát is: utánanéztünk, hogyan maradt meg Hóbiárt basa alakja az irodalomban, sajtóban, szegedi mondavilágban.
Török temető

Péter László, a 2019-ben elhunyt neves szegedi irodalom- és helytörténész azt írta a Hóbiárt basa utcáról a Szeged utcanevei című kötetben: Hóbiárt basa szegedi mondahős.

A történet egyik változatában Kampó vitéz győzte le párviadalban, a másikban a szegedi menyecskék a köztük legyeskedő basát papucsuk sarkával verték agyon. Ennek egy variációja szerint a tarjáni szőlők között volt a nyaralója, ide csalogatta a fölsővárosi halászok és hajósok asszonyait, mígnem a férjek rátörtek és agyonverték. Több forrásban, például Bálint Sándornál is, olvastuk, hogy ennek az utcának a táján volt egykor a török temető.

A Móra Ferenc Múzeum 2017-es évkönyvében jelent meg Máté Zsolt Szeged hódoltságkori török temetője című írása. A szerző Bél Mátyás 1732-ben lezárt, Notitia Hungariae novae historico-geographica című művéből is idézett: „[…] a törökök híres-neves Hubiar agáját […] díszes szertartással temették el a Felsővároson. Sírköve fölé türbét emeltek, jóshelyként zarándokoltak a sírhoz (…)” . A Szeged folyóiratban jelent meg 2019-ben Tóth Marcell A szarmatáktól a Horthy-telepig című, Tarjánnal foglalkozó cikke, amiből kiderül, hogy egy friss kutatás a Pósz Jenő utca köré helyezi az egykori török temetőt. Ha ránézünk a térképre, látjuk, hogy a két utca igen közel van egymáshoz.

Folytatás

Forrás: www.delmagyar.hu