Mindennapi élet a török árnyékában

K3000148346A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Doktori Iskolájának új kiadványsorozata a PhD-s hallgatók munkáinak közlését tűzte ki céljául. Nyitókötete a kora újkori társadalom- és életmódtörténeti program témaköréből veszi témáját és munkatársait: tizenhárom szerzőjéből tizenegy doktoriskolás a másik kettő a program oktatója. Az elsősorban a Batthyányak hercegi ágának levéltárából származó anyagot feldolgozó tanulmánygyűjtemény darabjai három nagyobb témakör köré szerveződnek. a kémkedés és a hadifogság, az erődépítés és a katonai fegyelmezés egyes aspektusait. Egy másik, a 17. századi Nyugat- és Dél-Dunántúl falusi és mezővárosi lakosságának sorsát feltáró rész három egysége elsősorban a fennmaradt jobbágykérvényekre épül. Végül négy szöveg tárgya historiográfiai: 19. századi és mai magyar történetírók, köztük az életmódtörténet egyik klasszikusának számító piarista történész, Takáts Sándor munkásságának vizsgálata.

konyvtar.kello.hu