Eger és vára a török hódoltság idején, ahogy Evlija Cselebi látta

tn_AGRIA - EgerGyöngyösről (mely város borának – Cselebi szerint – nincs párja Arábiában sem, csak a Tenedos szigeti hasonló hozzá: rózsaszínű, zafírhoz hasonló sárga borok) a Tarna folyócska menti, 500 házból álló Kápolna falun keresztül, rétekkel borított síkságon át érkezik Eger városához Evlija Cselebi, török utazó. Részletesen leírja a régi huszárvárat, amit Német-várként említ:
A magas dombon álló Német-várat kettős kőfal övezi, ez olyan széles, hogy három szekér elmehet rajta egymás mellett. A falakat olyan mély árok övezi, hogy az ember lefelé nézni sem igen mer bele. Ebben a várban se asszony, se gyerek, se bolt, se bazár nincs, janicsárok laknak csak benne, kőből rakott, deszka tetejű szobákban…
Kapuja fölött áll Ali pasa bástyája 12 nagy ágyúval. – E várban Cselebi még épen látja a középkori székesegyházat, melyet az oszmánok a keresztények bosszantására hadiszertárrá alakítottak és a püspöki palotát, melyben a pasa lakik. „A pasa palotája előtt, s e térnek a közepén van két börtön, amelynek mindegyikébe ötven lépcsőn kell lemenni, mintha csak a pokol mélységébe ereszkednénk alá. E téren áll a pasa dzsámija, minaretje téglából készült. A Pasa kis dzsámija is itt látható, de ez tele van az iszlám katonaság ellátására való kétszersülttel, búzával, árpával és más egyéb élelmiszerekkel. A Magyar és Német vár egész alja üres, csupa pince és üreg, amelybe néhány ezer katona belefér.”

A fürdőkultúra is fontos szerepet játszott a törökök életében. Egerben a hódoltság idején 4 fürdő működött. Evlija Cselebi 2 hévízfürdőt és 2 gőzfürdőt említet. A két melegvizes fürdő elhelyezkedését pontosan meghatározta: „az egyik a belső vár kapuja alatti hídfőnél; ez a Valide szultána fürdője, mely nagyon szép, kellemes vizű, hatkamrájú fürdő; egész kupoláját vörös keramit fedi. A másik a Kalmet kapu közelében kisebbszerű, keskeny fürdő kályhával.” A Kalmet kapu (azaz a Cifrakapu tér) közelében lévő kisebb fürdő maradványait még nem találták meg, de feltételezhető, hogy a Valide szultána fürdője elsősorban a vagyonosabb lakosok tisztálkodási céljait szolgálta, addig a kisebbszerű fürdő elsősorban a szegényebb török lakosság számára épült.

Részletek

2012-07-26