Bevezetés az iszlámba (vallástudományi szemszögből) I.

Időpont: 2018-03-09 12:00 péntek – 2018-03-10 13:31 szombat (25 nap 3 óra múlva kezdődik)

Hely: ELTE BTK Filozófia Intézet 1088 (Postacím: 1428 Budapest 8, Pf. 330) Trefort-kert (Múzeum krt. 4.), I épület (térképen)

Leírás:

Helyszín: F épület 212

Általános vallástudományi-vallásfenomenológiai bevezetés az iszlámba. A kurzus célja az iszlámmal kapcsolatos alapismeretek átadása, a problémák felvetése és tárgyalása, a kritikai gondolkodás erősítése, valamint a hallgatóság megismerkedése az iszlám egyik liturgikus terével és egy szertartással. A tárgyalás szempontja és az anyag rendszerezése alapvetően vallástudományos, a kurzus reflektál a vallástudomány elméleti tantárgyaira

1. Alapfogalmak, kronológia, kontextus: törzsi társadalom, karavánutak, monoteizmus az arab világban az iszlám előtt.

2. A szent ember. Mohamed élete és életének jelentősége. Imám, kalifa, próféta, vallástudós, jogtudós. Az értelmiség szerepe az iszlámban. Az iszlám és a világi vezetők viszonya.

3. A szent szöveg. A Korán kialakulása, fordítások. A Korán-exegézis módszerei és problémái. Ki magyarázhat szöveget?

4. A szent közösség. Az iszlám alapvető teológiai elképzelései: tawhid, társítás, az ábrázolás tilalma, Isten 99 csodálatos neve; etikai tartalom; a jó megparancsolása; az érvénytelenítés; a hat hittétel. Közösség, mint társadalom és mint szekta. A „mi” és az „idegen” mítosza. Emberiség, az umma, törzsi társadalom, ahl al-kitáb, iszlám és szekularizáció, lehetséges-e szekuláris muszlim állam? Egyén és közösség viszonya. Betérés, hitehagyás. Az iszlámjog öt morális kategóriája. Dzsihád.

5. A szent hagyomány. A szunna: hadísz, tafszír, szirat ar-raszul: a dogmatikai fejlődés. A hagyomány szerepe az iszlámban. Irányzatok, jogi iskolák: szunni, si’a, háridzsi, ibádi, szúfi, a 4 nagy szunnita jogi iskola, a si’iták irányzatai; a kalifátus. Sar’ía és fiqh.

6. Szent idő és tér. A ciklikus és lineáris történelemszemlélet. Szent történelem, évkör, ünnepek, imádságok, napi öt ima, zarándoklat. A szent időbeosztás. Kultikus terek és tárgyak. A világ, mint szakrális tér. Középpontok, világtengelyek.

7. A jelenkori iszlám problémái: politikai iszlám, a Lewis-Said-vita, vallási párbeszéd, „mérsékelt” iszlám vs. fundamentalizmus, képi ábrázolások, iszlám a nyugati világban, a nők egyenjogúsága, arab nacionalizmus.

8. Mecset- és ima-látogatás. Liturgikus terepgyakorlat.

Forrás: esemenyek.altalanos.info, facebook