Az oszmán török állam berendezkedése

osmanli_askeriA Török Birodalom hadserege a korabeli világ legnagyobb fegyveres ereje volt. A török sereg állandó, reguláris magja a 16. század elején 100 ezer körülire becsülhető, amihez háború esetén több tízezer főnyi irreguláris csapat is csatlakozott. Természetesen a nagyobb hadjáratokban sem vett részt az egész haderő, egy-egy támadó török sereg létszáma így is elérhette az 50-60 ezer főt, ami a korabeli Európában utolérhetetlen teljesítménynek számított.

A hadsereg egyik pillérét a könnyűlovas szpáhik jelentették, akik katonai szolgálatuk fejében javadalombirtokot kaptak a szultántól. A szpáhi – ellentétben az európai katonáskodó nemességgel – foglalkozását “hivatásszerűen” űzte, javadalma katonai teljesítményétől függött; továbbá bárhol és bármikor hadra fogható volt.

Részletek

2013-09-21