Az ígéret

Crowe_film2014-ben készült Russel Crowe rendezésében Az ígéret című koprodukció (Ausztrália, Törökország, AEÁ), mely a pacifizmusra, egymás megértésére, az emberségre fókuszál. A háború értelmetlenségét mutatja be.

A film Joshou Conner farmer történetét mutatja be. Conner Ausztrália egyik tartományában, Mallee körzetében él, feleségével és három fiával. Sivatagos terület, melyen a legnagyobb probléma a víz hiánya. A farmer azáltal vált híressé, hogy egy adott pillanatban vizet talált, ami lényegesen megkönnyítette életüket.

Rendkívül hitelesen érzékeltetik a filmkockák a sivár környezetet, amelyben a család él, küzdelmét, melyet természeti környezet is befolyásol.

Európában kitör az első világháború. Ausztrália a brit birodalomhoz tartozik. Connor minden tiltakozása ellenére, a fiai becsületbeli ügynek tekintik, hogy bevonuljanak katonának. A szülők várják a fiúk híreit. A családi élet egy adott pillanatban romokba hever, mikor értesítést kapnak arról, hogy a Gallipoli csata után gyermekeiket eltűntnek nyilvánították. Egy barna csomagot hozott a postás, ami a fiúktól maradt, néhány levelet, képeket és egy naplót tartalmazott.

A szülők nem tudják feldolgozni a szörnyű hírt. Connor a felesége kérésére, megígéri, hogy megkeresi fiait, élve vagy halva, haza hozza. Azonban a férjet újabb csapás éri. Öngyilkos lesz a felesége, mert nem képes elviselni a családot ért tragédiát.

Eleget tenni az ígéretnek

A film cselekménye 1919-ben zajlik le, 4 évvel a Gallipoli csata után, Connor Isztambulba megy, hogy megtudja, mi történt a fiaival. 14.000 km-t tesz meg.

Isztambulban szembesül a törökök mindennapjaival. Egy szerény, de csinos szálloda tulajdonosa, Ayshe kezdetben nem akarja fogadni, azonban anyagi nehézsége miatt, végül is elszállásolja. Egy idő után, kettőjük közt bizonyos szimpátia, megértés alakul ki. Beszélgetésük során feltárul Ayshe élete. Akinek célja, újra kezdeni az életét, és gondosan felnevelni a fiát. Connor is beszél a jövetele céljáról. Ezért keres kapcsolatokat, ismeretséget. Betekintést nyer a mindennapokba. Megtekinti a város nevezetességeit. Ayshe 10 éves életrevaló fia kalauzolja a városban. Érdekfeszítő, érdekes a gyermek és Connor közötti beszélgetés, mikor a Kék mecset látogatása során kiderül, hogy Connor hazájában nincs ilyen építmény. A török hatósághoz fordul, hogy engedélyt szerezzen a Gallipoli csata színhelyére jutásához. Megtudja, hogy a hatóságok az elhagyott csatamezőt lezárták, melyhez csak katonai jóváhagyással lehet eljutni. Sőt egy adott pillanatban kiutasítják az országból.

Connor segítséget kap több török személyiségtől. Menekülés, egyes személyek lefizetése, a szembesülés az elhagyott csatamező áldozatainak testi maradványaival, még lehetne sorolni az átélt megpróbáltatásait.

A nézőt megérinti a film vezérfonala, az emberségességre, a megértésre, a segítőszándékra való törekvés. Megfogalmazza a kérdést, eleget tesz a főhős az ígéretének?

A film érdeme

A film forgatókönyvírói Andrew Knight és Andrew Anastasios, aki a Gallipoli csata történetéből inspirálódott. Egy levélnek egy mondata ragadta meg a figyelmét, miszerint egy ausztrál apa keresi eltűntnek nyilvánított fiait. A Gallipoli csata 1915. február 18. és 1916. január 9. közti időszakban zajlott le. A Gallipoli félsziget ostromában a török hadsereg sikerrel védte meg a Dardanellák tenger-szorost a francia és brit erőkkel szemben. Mindkét fél óriási vesztességet szenvedett. A film érdeme, hogy mindkét fél szempontjából mutatja be ezt a katonai konfliktust. Jemal őrmester szerint (Cem Yilmaz török komikus) szerint a háborúban emberek halnak meg. Nemcsak a vesztes, hanem győztes fél oldalán is nagy a háborús áldozatok száma.

A filmezés részben Ausztrália déli, sivatagos részén, másrészt Sydneyben és a filmstúdióban történt.

Aztán az ausztrál stáb Törökországban filmezett, Isztambulban és a Földközi tenger partján. Így látható a Kék mecset, a Zsidó negyed és más isztambuli nevezetességek.

Főbb szereplők

Russel Crowe (Joshou Connor), Isabel Lucas (Natalia), Olga Kurylenko (Ayshe), Jaqueline McKenzie (Eliza Connor), Jai Courtney (Cyril Hughes), Cem Yilmez (Jamel), Michel Dorman (Greeves).

Russel Crowe rendező, színész. 1992-ben debütált. 2011-ben Oscar díjat kapott a Gladiátor szerepalakításért. Több mint 40 díj és kitüntetés fejezi ki a művészi munkájának értékelését. Rendkívül hitelesen alakítja az eltűntnek nyilvánított fiait kereső apa szerepét. Isztambul új kulturális közeget jelent számára, amelyben megismeri a köznapi életszemléletet, a bürokrácia rejtélyes utjait, a célja eléréséhez keres megoldást. Érzékelteti, hogy az emberek, vallástól, kulturális sajátosságoktól függetlenül, egymásra vannak utalva.

Olga Kurylenko ukrán származású színésznő Ayshe szerepében, a háború után kialakult új helyzetben próbál kialakítani egy új életformát. Érzi, milyen szüksége van Connor-nak a hatóság támogatására.

Számomra a film élményt jelentett, mert érzékeltette, hogy az emberek, népek együttműködése, a kultúrák tisztelete hatékonyabb, mint a bármiféle konfliktus, háború. Nem véletlenül a kezdő filmkockák Ausztrália szikes területén talajvíz kirobbanását örökítik meg, jelezvén a létért való harc sikerességét.

2015-02-20
erdon.ro/Csomafáy Ferenc

Trailer: