Villám ölt meg 1500 embert a török Budán

Miután a török elfoglalta Budát, az élet természetesen nem állt meg, a város néhány ostromot leszámítva “békésen fejlődött” az 1686-os felszabadításig. Közben átalakult. A magyar királynői udvar távozása után is jelentős maradt a keresztények jelenléte. Egy 1547-es adóösszeírás szerint 238 nyugati keresztény család, illetve zsidók, görögkeletiek és természetesen mohamedánok is éltek ekkoriban a városban.

A keresztények bizonyos önkormányzattal rendelkeztek, eleinte templomuk is volt, de újabb keresztény családok már nem költözhettek a városba. Ennek eredményeként a későbbi évtizedekben túlnyomó muzulmán túlsúly alakult ki, a budai várban végül az összes korábbi keresztény templomot elfoglalták, és a palota egyik udvarában még újat is építettek – a hódoltság kori Budáról itt olvashat bővebben.

Megütötte az mennykű

A budai vilajet központjának békés mindennapjaiba 1578. május 19-én, éppen pünkösd napján hasított villám. Szó szerint. A kortárs humanista történetíró, Szamosközy István részletesen beszámolt róla, mi és hogyan történt.

Száraz volt az a május, az emberek nyilvánvalóan fellélegeztek, amikor említett pünkösd napján délután három órakor sötét felhők kezdtek az égen gyülekezni, majd erős mennydörgés és villámlás támadt.

„Vala egy torony az várba Zsigmond palotája mellett, kinek Címer torony volt neve. Számtalan sok porral volt rakva. Ez tornyot éjfélkor megütötte az mennykű. Nagy fényességgel jött az kű alá, mint egy lámpás; ez tornyot és az mellette való palotákat mind elhánta vala. Az Szent István tornya és palotája és temploma és az Csonka torony megmaradtának.”

Tizenkétszáz veszett oda

A “Címer tornyot” tehát a törökök lőporraktárnak használták, és amikor a villám belecsapott, az ott felhalmozott rengeteg puskapor hatalmas detonációt okozott.

„Igen sok keresztyén rab volt az Csonka toronyban, ötszázig való, harmincnégyet vesztett az kű bennek, kik az torony tetein aláhullottak. Az Csonka torony körül való őriző törökök mind elvesztek szörnyűképpen. Sűrű házak voltak Csonka torony körül, melyben jancsárok és lakos törökök voltak, ezek mind odavesztek.”

Folytatás >>>