Pompával temette a török a magyar hőst

Szondi György, Drégely kapitánya 146 emberével vette fel a harcot 12 ezer törökkel szemben, a megadásról tárgyalni sem volt hajlandó. Hősiességével kivívta a budai pasa tiszteletét is.

Dregely(650x433)Ifjonti éveiről keveset tudunk, még születésének idejét sem ismerjük. Feltehetően nem nemesi családban született. Eredetileg a Suhó nevet viselte, a Szondi név a nyugat-bácskai Szond mezővárosára utalhat, e szerint pedig akkor itt lehetett a család otthona. Egyetlen testvérét, Jakabot ismerjük, aki mezővárosi polgárként tűnik fel a forrásokban.

146 a 12 ezer ellen

György már gyermekkorában Révay Ferenc nádorhelyettes udvarába került, itt nevelkedett. Részt vett a mohácsi ütközetben, vitézi hírnevét a végvári harcokban alapozta meg. Ennek köszönhetően nevezte ki őt Várday Pál esztergomi érsek a Drégelyi-uradalom intézőjévé, és az eredetileg érseki vadászkastélynak épült „vár” parancsnokává 1540-ben. Drégely nem volt ez komoly erősség, inkább tényleg csak egy kastély, ám egyik pillanatról a másikra sorsdöntő szerep szakadt rá.

A török 1541-ben elfoglalta Budát, majd sorban esett el Visegrád, Esztergom, Nógrád, míg 1547-re a magas tornyokkal, vékony falakkal rendelkező kis kastély maradt a gazdag felvidéki bányavárosokat oltalmazó utolsó végvár. Két év múlva meghalt az érsek, Drégely a király kezébe került, és az általános pénzhiány miatt egyre akadozott a fizetség és az ellátmány is. Az egyik toronyban ráadásul egy villámcsapás miatt felrobbant az ott tárolt puskapor, ami tovább rontotta a vár állapotát.

Szondi tudta jól, milyen feladat vár rá, de segítség sehonnan nem érkezett. Mire eljött az 1552-es év, és vele egy mindent elsöprő török hadjárat, Drégelyben tizenhat lovas, hatvan gyalogos, egy tüzér és három várőr, azaz összesen nyolcvan katona készült a harcra. Az utolsó pillanatban a király és Selmecbánya küldött erősítést, a nyitrai püspök pedig kőműveseket a vár megerősítéséhez. Ők komoly munkát azonban már nem kezdhettek, a védők létszáma pedig így is mindössze 146 fő volt.

A cikk folytatása>>>

hír24.hu