Oszmán miniatúrafestészet III.

Magyar történeti vonatkozású miniatúrák/1  

Székesfehérvár ábrázolása
Matrakçi Nasuh Suleymanname c. művéből. 1545 körül

Az oszmán szultánok magyarországi hadjáratainak történetét megörökítő krónikák, pontosabban azon krónikák, melyekben a magyarországi események is szerepelnek az 1558-1600 közötti időszakban keletkeztek. Kétszáz év történetének eseményeit ölelik fel az 1396-os nikápolyi csatától, az 1596-ban vívott mezőkeresztesi csatáig. Egyes események, mint például a mohácsi csata, vagy a gyermek János Zsigmond Szülejmán előtt 1541-ben, több krónikában is szerepelnek. Jelen tudásunk szerint kilenc olyan művet tartunk számon, amelyben magyar vonatkozású képanyag található. Az első ismert munka az 1545 körül készült Suleymanname, melyet  Matrakçi Nasuh  nevéhez köt a kutatás. A két részből álló munka  első fele Szülejmán szultán 1543 évi, magyarországi hadjáratának eseményeit beszéli el. Az út menetét feltüntető meglehetősen sematikus, semmitmondó rajzok között feltűnik néhány, biztos helyismeretre valló kép is; így  Buda és Pest, Esztergom, Tata és Székesfehérvár ábrázolása.

Folytatás >>>

Forrás: gepeskonyv.btk.elte.hu