Muhammad Füzuli: Az iszlám szent mártírjainak rózsakertje

B955173Akaprint Kiadó 2011

Fordította, a bevezetést és jegyzeteket írta Adorján Imre

A kötet megjelenését támogatta A Külföldön Élő Azerbajdzsániakkal Foglalkozó Állami Bizottság és a magyarországi Azerbajdzsán Nagykövetség ISBN 978-963-88418-4-1 © Adorján Imre

A borító-hátlap képe: 16. sz. könyv illusztrációja, Adorján Imre, Konya 2005, Mevlana Múzeumban készített fényképe alapján.

Akaprint Nyomda Kft., Budapest 30008, 2011 Felelős vezető: Freier László …

Egyik klasszikus példája a maqtelnek a XVI. század híres azerbajdzsáni költő Muhamed Fuzúli (1494-1556) Hadîkat üs-Süedâ című műve, mely napjainkban is a török nyelvterület egyik legnépszerűbb és legolvasottabb könyve. Ez a mű ugyanakkor történelmi regénynek is tekinthető bizonyos értelemben. A tragikus események sorozata az emberi szenvedésről, gyötrelmekről, kínokról és könnyekről szól. Bármennyire is ellentmondásosnak tűnik, de a végtelen bánatban és szenvedésben ott rejlik az öröm, mivel a bajt és veszedelmet Isten próbatételnek szánja és minden, amit Isten ad nem más, mint isteni kegyelet és szeretet…

Örvendetes esemény, hogy ez a mestermű megjelent magyar nyelven is a Dede Korkut Könyve és a Köroglu Desztánok társfordítójának, Adorján Imrének nagyszerű fordításában. Időnként éppen a halhatatlan irodalmi művekben kell keresni a lényegét azoknak az erőfeszítéseknek, melyeket az ember tökéletesítéséért és a szellemi alkotás csúcsai eléréséért teszünk, mivel ezek a művek klasszikus példái magának az alkotásnak. Tejmur Kerimli professzor, az Azerbajdzsán Nemzeti Tudományos Akadémia levelező tagja

Köszönetnyilvánítás Mindenek előtt köszönettel tartozunk a magyarországi Azerbajdzsán Köztársaság Nagykövetségének, különösen őexcellenciája Dr. Haszan Haszanov nagykövetnek, aki először és évek óta folyamatosan támogatta az azerbajdzsán kultúra hazai megismertetését, irodalmi alkotások magyarra fordítását és azok megjelentetését, valamint őexcellenciája Dr. Vilayat Gulijev nagykövetnek aki megtisztelő érdeklődést tanúsított fordításunk iránt és akinek munkánk kiadását köszönhetjük. Fuzûlî verseinek, nyersfordításaim alapján, a mi szép magyar nyelvünknek megfelelő átültetése V. Katona Ildikó költő és műfordító ihletett munkája, aki segített a síita muszlim teológiai kifejezések lefordításában, helyes értelmezésében és magyarázatában.

Köszönöm munkatársam nélkülözhetetlen segítségét.

Köszönöm feleségemnek, Berente Juditnak, hogy korábban Fuzûlî e művéből válogatott szemelvények fordítását javította, szépítgette és Tarik Demirkan úrnak, hogy ezeket az Orient Express magyar-török honlapon sorozatban közölte.

Adorján Imre

bookline.hu