Különleges turisztikai komplexum létesül a világhírű Szulejmán-ásatások helyén Szigetváron

Baranya megye oszmán kötődésű történelmi emlékei világszerte váltak ismertté dr. Pap Norbert széles körű kutatói, szakértői, tanácsadói munkája, gyakorlati tapasztalatainak publikálása révén. Az általa vezetett kutatócsoport kutatási eredményeire támaszkodva jelentős kormányzati támogatással bővülhet a megye kulturális-turisztikai palettája és a beutazó turizmus. Dr. Pap Norbert eredményeit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Baranya Megyei Idegenforgalmi Díjjal ismerte el.

– 2012-ben a török kormány és Szigetvár városa által kötött szerződés alapján egy kutatócsoportot állítottam fel, amelynek sikerült megtalálnia egy elveszett oszmán várost és részben kiásnia azt. 1566-ban Szigetvár ostromakor halt meg Szulejmán szultán, ezen a helyszínen később zarándokhely jött létre türbével, sírkomplexummal, dzsámival, derviskolostorral, a zarándokhely kiszolgálására pedig egy kisváros, amelyet Turbéknak hívtak – kezdi a világszerte jelentős visszhangot kiváltott felfedezés ismertetését dr. Pap Norbert, az MTA doktora, egyetemi tanár. – 2013 elején indult a kutatás, 2015 őszére pedig megtaláltuk a türbét. Ez a város abban unikális, hogy egyetlen egy épült belőle az egész világon, hiszen nem volt szokás ilyeneket építeni, mivel a szultánok jellemzően a fővárosban haltak meg. Szulejmán pedig a mai napig a törökök legnagyobb uralkodójának számít, a világ legismertebb 50 történelmi személyisége között található.

– Ahogy említette, a felfedezés jelentős érdeklődést hozott Szigetvárnak.

– Valóban, figyelemre méltó nemzetközi visszhang övezi a munkánkat, eddig többek között amerikai, német, török, horvát, francia, brit forgatócsoportokkal több mint egy tucat hazai és nemzetközi film készült a kutatásokról. Ezek a nagy láthatóságú filmek hatalmas publicitást adtak nemcsak a kutatásnak, hanem Szigetvárnak és Baranyának is. Tavaly ősszel például a Discovery Chanell-en mutattak be egy filmet, ami 430 millió háztartásban forog a világ 170 országában. Az is örvendetes, hogy a közeljövőben jelentős kormányzati támogatás érkezik az általunk vizsgált kutatási terület bemutathatóságára. Szigetvár mellett egy különleges turisztikai komplexumot hoz létre a kormányzat, amelynek várhatóan rendkívül jelentős turisztikai vonzereje is lesz. A helybeliek részéről már most is roppant nagy érdeklődés mutatkozik a fejlesztés iránt.

– Miként hatnak a szigetvári felfedezések a megye más törökkori emlékeire?

– Türbekutatásunknak volt egy módszertani innovációja, amelyet más helyszíneken is tudunk alkalmazni. 2016-ban rendezték a Szigetvár emlékévet, akkor döntöttük el a kollégákkal, hogy a módszert máshol is kipróbáljuk, például Mohácson. Azt eddig is tudtuk, hogy a mohácsi csata egy Földvár nevű falu templománál folyt, de ezt a templomot eddig nem sikerült megtalálni, bár sokáig keresték. A mi kutatócsapatunk az MTA támogatásával nem csupán a falut találta meg, hanem egy másik Szulejmán-zarándokhelyet is, amely egy katonai temető spirituális szolgáltatásait végezte. Feltérképeztük a csata földrajzát, a legnagyobb visszhangot kiváltott munkánk az volt, hogy nyomon tudtuk követni II. Lajos menekülését, aki az eddig feltételezettekkel ellentétben nem a Csele patakba fulladt bele. Több új emlékpontot beazonosítottunk, ezekből kulturális zarándokutat lehet kialakítani. 2026-ban lesz a mohácsi csata 500. évfordulója, amelyet egy jelentős közép-európai megemlékezéssorozattal ünneplünk, ehhez kapcsolódóan nagy horderejű beruházásokat hajtanak végre a térségben. Mohács, Szigetvár, Nagyharsány jelentős csatahelyszínek voltak, mindegyikkel kapcsolatban vannak tervek, amelyek nagy mértékben megemelik a megye turisztikai pozícióit. Politikai, helyi fejlesztési és turisztikai, gazdasági érdek, hogy megvalósuljanak ezek a beruházások.

– A helyi gazdasági életet, a vállalkozásokat miként tudják bevonni a történelmi kutatások bemutatásába?

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó legyen a helyi beágyazottságunk, ezért helyi embereket foglalkoztatunk a nem specialistákat igénylő munkákhoz. Az elmúlt hét év alatt nagyon sok rendezvényünk volt, ezek lebonyolítását, a vendégeink elszállásolását szintén helybeli vállalkozásokkal intéztük. A beruházás azért is lehet fontos szempont, mert felértékelődik a helyi vállalkozások léte vagy a munkahelyteremtés. A szigetvári partnerek, az önkormányzatok, az országgyűlési képviselő is elsődlegesnek tartják és kérik is, hogy vonjuk be a város lakosait a folyamatokba. Látható, hogy ahol dolgozunk, ott megbolydul a gazdaság és többéves távlatban lesz hatásuk a történelmi turisztikai fejlesztéseknek.

Forrás: pbkik.hu

Kép: hu.wikipedia.org