Hogyan lehet a magyar állampolgárságot megszerezni?

Kedves Honfitársaim!

Bizonyára hallottak már a magyar állampolgárságról szóló törvény 2010. évi módosításáról, amely a történelmi igazságtalanságok erkölcsi jóvátétele folytán az elcsatolt területeken élők számára lehetővé teszi a magyar állampolgárság-szerzést.

2013 márciusától állampolgársági törvényünk újabb, Önök számára is fontos módosítását fogadta el a Parlament. Magyar állampolgárságot szerezhetnek azok a külföldi állampolgárok, akik magyar házastárssal legalább 10 éves érvényes házasságban élnek, vagy legalább 5 éves házasságban élnek és közös gyermekük született. A házasság (és a gyermek születése) mellett a magyar állampolgárság-szerzés törvényi feltétele, hogy a külföldi házastárs értse és beszélje a magyar nyelvet; továbbá büntetlen előéletű legyen, magyar bíróság előtt ne folyjék ellene büntetőeljárás és Magyarország köz- és nemzetbiztonságát ne veszélyeztesse.

Fontos leszögeznünk, hogy a magyar nyelvtudás ellenőrzése nem jelenti azt, hogy a török házastársat vizsga elé állítanánk. A magyar nyelven folytatott kommunikáció során munkatársaim egyszerű, a hétköznapokban előforduló, életszerű kérdéseket tehetnek fel, így pl. meséljen a családjáról, mikor járt Magyarországon, stb. Bár sokan talán megriadnak a nyelvtudás ilyen módon való ellenőrzésétől, kérem, hogy ezt ne tekintsék akadálynak, egyrészt a magyar házastársaikkal is gyakorolhatják a magyar nyelvet, másrészt, ha bármilyen kérdés, kétely merülne fel ezzel kapcsolatban, munkatársaim készséggel adnak Önöknek tanácsot.

A magyar állampolgárság-szerzési eljárás, azaz az egyszerűsített honosítási eljárás díjmentes eljárás, csupán a török nyelvű anyakönyvi kivonat(ok) fordítási költsége merülhet fel. A kérelmet egy erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, ahhoz mellékelni kell a magyar állampolgárral kötött házasságról szóló anyakönyvi kivonatot, a török állampolgár születési anyakönyvi kivonatát hiteles fordítással és amennyiben 5 éve áll fenn házasságuk, akkor közös gyermekük születési anyakönyvi kivonatát is. A honosítás mellett a török házastárs számára a magyar hatóság díjmentesen állít ki magyar nyelvű születési anyakönyvi kivonatot, ehhez szintén egy formanyomtatványt szükséges kitölteni.

A formanyomtatványokat megtalálják főkonzulátusunk honlapján az egyszerűsített honosítás cím alatt (http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Istanbul/hu/Konzuliinfo/nyomtatvanyok.htm) vagy a www.allampolgarsag.gov.hu weboldalon.

A honosítási eljárás kb. 4-5 hónapig tart és amennyiben pozitívan zárul a kérelem elbírálása, a kérelmező állampolgársági esküt tesz választása szerint főkonzulátusunkon vagy bármely magyar külképviseleten, illetve magyarországi polgármesteri hivatalban. Ezt követően, mint magyar állampolgár főkonzulátusunkon is kérelmezheti a magyar útlevelet.

Bizonyára több kérdés is felmerült Önökben az eljárással kapcsolatosan. Kérem, hogy bátran kérdezzék főkonzulátusunk állampolgársági ügyekkel foglalkozó új konzulját, Felföldi Mónikát az mfelfoldi@mfa.gov.hu címre küldött e-mailben vagy érdeklődhetnek főkonzulátusunk telefonszámán (212 344 1267 vagy 1268) is.

Tisztelettel:

Kiss Gábor főkonzul

2013-06-25