Haydi, tanuljunk törökül!: 9. Kilencedik lecke / Dokuzuncu ders

Mivel a múltkori lecke igen hosszúnak bizonyult, ezt a leckét egy kicsit rövidebbre veszem. Ebben a leckében a birtokos eset képzését a család felépítésén keresztül fogom bemutatni.

A birtokos eset képzésében nem különböztetünk meg nő- és hímnemű alakokat. A toldalékok kapcsolódásának sorrendje a magyar toldalékokhoz hasonlóan alakul, azaz közvetlenül a szótőhöz kapcsolódik a birtokos személyjel.

A birtokos személyjel (korábbi nevén: birtokos személyrag) toldalék, a birtokviszony elsődleges kifejezőeszköze a török nyelvben. Sajátos vonása sok más nyelv birtokos szerkezetéhez képest, hogy nem a birtokoson, hanem a birtokon van jelölve. Korábban ragnak tekintették, de azon az alapon, hogy egyéb ragok járulhatnak hozzá (pl. székükhöz), az utóbbi évtizedekben már a jelek közé sorolják.

Nézzük, hogyan alakulnak át a személyes névmások toldalékolással birtokos névmásokká.

ben én ben + im benim enyém
sen te sen + in senin tied
o ő o + nun onun övé
biz mi biz + im bizim mienk
siz ti siz + in sizin tietek
onlar ők onlar + ın onların övék

A birtokos személyjeleket a többes szám 3. személy kivételével a négyalakú toldalékok szabálya szerint képezzük.

Azaz, ha a szó i vagy e betűre végződik, i-t,

ha a vagy ı betűre végződik, ı-t,

ha o vagy u betűre végződik, u-t,

és ha ö vagy ü betűre végződik, ü-t tartalmazó személyjelet választunk.

ben -im/ım/um/üm
sen -in/ın/un/ün
o -(s)i/(s)ı/(s)u/(s)ü
biz -imiz/ımız/umuz/ümüz
siz -iniz/ınız/unuz/ünüz
onlar -ları/leri

Most pedig térjünk rá a családtagok elnevezéseire. Ezeken a szavakon keresztül mutatom majd be a birtokos személyjelek használatát.

Tehát ha úgy tekintjük, hogy a képen látható egyik kislány mi vagyunk, azaz ben, akkor E/1. birtokos esetben hogyan képezzük birtokos esetben a családtagokat?

baba babam apa apám
anne annem anya anyám
kız kardeş kız kardeşim lánytestvér lánytestvérem
erkek kardeş erkek kardeşim fiútestvér fiútestvérem
abla ablam nővér nővérem
ağabey ağabeyim báty bátyám
küçük erkek kardeş küçük erkek kardeşim öcs öcsém
küçük kız kardeş küçük kız kardeşim húg húgom

Toldalékoljuk végig ezeket a szavakat az összes számban és személyben!

babam apám
baban apád
babası apja
babamız apánk
babanız apátok
babaları apjuk
annem anyám
annen anyád
annesi anyja
annemiz anyánk
anneniz anyátok
anneleri anyjuk
kız kardeşim lánytestvérem
kız kardeşin lánytestvéred
kız kardeşi lánytestvére
kız kardeşimiz lánytestvérünk
kız kardeşiniz lánytestvéretek
kız kardeşleri lánytestvérük
erkek kardeşim fiútestvérem
erkek kardeşin fiútestvéred
erkek kardeşi fiútestvére
erkek kardeşimiz fiútestvérünk
erkek kardeşiniz fiútestvéretek
erkek kardeşleri fiútestvérük
ablam nővérem
ablan nővéred
ablası nővére
ablamız nővérünk
ablanız nővéretek
ablaları nővérük
ağabeyim bátyám
ağabeyin bátyád
ağabeyi bátyja
ağabeyimiz bátyánk
ağabeyiniz bátyátok
ağabeyleri bátyjuk

Most pedig lássuk a bővebb családot!

büyükanne nagymama (általános) büyükannem nagymamám (általános)
büyükbaba nagypapa

(általános)

büyükbabam nagypapám (általános)
nine nagymama

(általános)

ninem nagymamám (általános)
dede nagypapa

(általános)

dedem nagypapám (általános)
anneanne anyai nagymama anneannem anyai nagymamám
babaanne apai nagymama babaannem apai nagymamám
torun unoka torunum unokám
kuzen unokatestvér kuzenim unokatestvérem
teyze anyai nagynéni teyzem anyai nagynénim
dayı anyai nagybácsi dayım anyai nagybácsim
hala apai nagynéni halam apai nagynénim
amca apai nagybácsi amcam apai nagybácsim
karı feleség karım feleségem
koca férj kocam férjem

Gyakorló feladat

  1. Toldalékoljátok végig az alábbi rokonokat minden számban és személyben!
büyükanne nagymama (általános)
büyükbaba nagypapa (általános)
nine nagymama (általános)
dede nagypapa (általános)
anneanne anyai nagymama
babaanne apai nagymama
torun unoka
kuzen unokatestvér
teyze anyai nagynéni
dayı anyai nagybácsi
hala apai nagynéni
amca apai nagybácsi
karı feleség
koca férj

 

Összeállította: Kraus Zsófia

Szakmai lektor: Nagy Judit


1 COMMENT

  1. Megjegyzésem:
    Lehetséges e az hogy a KUZEN török szó manapság megváltozott (magyarul UNOKATESTVÉR vagy UNOKANÕVÉR), amikor ez mindig is Yeğen volt? Amikor Törökországba 1944-1956 közötti években gyerek és fiatalkoromkor tanultam a török nyelvet akkor a KUZEN szót csak a francia és az angol nyelvek használták.

Comments are closed.