Egy török orientalista és etnológus látogatása Komáromban

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XXVII. rész)

Ali Haydar dr. török tudós, orientalista és etnológus, a konstantinápolyi tudományegyetem földrajz- és történelemtanára Komáromban járt. „Az intelligens, napbarnított arcú, hatalmas termetű ember (…) a török kormány megbízásából arra vállalkozott, hogy gyalog bejárja a Balkán és Nyugat-Európa államait, hogy mindenütt megismerkedjék a néprajzi sajátságokkal. Tapasztalatairól egy nagy etnográfiai munkát fog kiadni, melynek költségeit a török kormány viseli. Magyarország etnográfiai viszonyait különös szimpátiával tanulmányozza, és erről külön nagy fejezetben szándékozik beszámolni“ – írta a Komáromi Ujság 1914 nyarán. A lap azt is megtudta a tudós vándorról, hogy „az összes keleti nyelveket beszéli, az európai nyelvek közül azonban csak franciául tud“. Komáromi tartózkodása alatt midőn Ali Haydar dr. a kultúrpalotát megtekintette, Sárossy Etel komáromi bencéstanár tolmácsolta a francia vendég beszédét.

A pénzügyminiszter Komáry Mihály komáromi pénzügyigazgatósági kezelési gyakornokot irodatisztté nevezte ki.

A magyar királyi postatávirda vezérigazgatója, Solymossy Jolán komáromi postatávirda-kiadót kezelőnővé nevezte ki.

A Nagymegyeri Takarékpénztár legutóbbi igazgatósági gyűlésén Berger Lipótot könyvelővé, Mészáros Bernátot pedig pénztárossá választotta.

Pápay Gyula ekeli adminisztrátor hasonló minőségben Óvárra helyeztetett át. Helyét a királyrévi helyettes plébános adminisztrátor, Varga József foglalta el.

Boross Katica, özv. Boross Jánosné komáromfüssi földbirtokosnő leánya 32 éves korában 1914. július derekán elhunyt.

Dióssy Ede, a Komárom Vidéki Takarékpénztár cégjegyző könyvvezetője, a kiváló sportmann 1914. július 21-én eljegyezte özv. Englert Istvánné szül. Pálfy Etelkát.

Lelkes Vince

Forrás: parameter.sk


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here