Az iszlám vallás öt szent éjszakája

A legtöbb ember ismeri az iszlám világ legnagyobb ünnepeit, a böjti hónap (Ramazan) végén esedékes Ramazan ünnepet (Ramazan Bayramı) és az Áldozati ünnepet (Kurban Bayramı), amikor állatáldozatot mutatnak be. Sokkal kevesebben vannak azonban azok, akik tudják, hogy öt szent éjszaka is van az iszlám naptárban, melyek neve kandil, vagyis gyertya (világosság).

A következőkben ezekkel a szent éjszakákkal ismerkedünk meg.

A kandilt, vagyis az öt szent éjszakát minden évben megünneplik Törökországban. A hagyomány a 16. században, II. Szelim szultán uralkodása idején terjedt el, amikor az uralkodó a szent éjszakákon gyertyákat gyújtott a mecsetek minaretjeiben.

A mecseteket ezekre az éjszakákra kivilágítják, a hívek pedig erre az alkalomra szóló imákat mormolnak, és eléneklik a Mevlitet, a Mohamed születésének tiszteletére írt epikus verset. Az imádkozás mellett az emberek ilyenkor az ünnephez kapcsolódó ételeket készítenek, és felköszöntik a családtagjaikat és szomszédjaikat.

A szent éjszakákhoz kapcsolódó ételek a Kandil simit, a szomszédok pedig helvát kapnak ajándékba.

Az iszlám naptár napjai mindig napnyugtakor kezdődnek, ezért van az, hogy a Kandilt éjszaka ünneplik. Mivel az iszlám naptár holdnaptár, ezek az éjszakák minden évben másik napra esnek.

Mevlid Kandili – Mohamed próféta születésnapja

A muszlim naptár harmadik hónapjának 12. éjszakája. Mohamed próféta i. sz. 570 táján született és i. sz. 632-ben halt meg. Születésnapját először a 13. században ünnepelték meg, egy hónapon keresztül. Azóta az ünnep egy éjszakára redukálódott, amikor is prédikáció keretében emlékeznek meg Mohamed életéről és munkásságáról, majd megajándékozzák egymást az emberek.

A Korán szerint azon az éjszakán, amikor a próféta megszületett, Allah megparancsolta az angyaloknak, hogy nyissák meg a menny és a paradicsom minden kapuját. Ezen a napon ezért ragyogóbb és fényesebb volt a nap.

Regaip Kandili – Mohamed próféta fogantatása

A Regaip az iszlám naptár három szent hónapjának kezdetét jelöli, a „három hold kezdeteként” is ismert.

Ezen a szent éjszakán a muszlimok Mohamed próféta fogantatására emlékeznek. Mivel ahogy már említettük, a muszlim ünnepek már az előző éjszaka elkezdődnek, a Regaip Kandili is a három szent hónap kezdetét megelőző csütörtök éjszaka van. A hívők úgy tartják, ha ezen a szent napon és éjszakán eleget imádkoznak, a mennyországba jutnak és bűneik megbocsáttatnak.

Miraç Kandili – Mohamed próféta mennybemenetele

Ezt az éjszakát az első szent hónap 27. napján ünneplik. Két dologról emlékeznek meg ilyenkor a hívők: arról az éjszakai utazásról, amikor Mohamed Mekkából Jeruzsálembe ment, valamint a mennybemeneteléről, amikor találkozott más prófétákkal és beszélt Allahhal. Az éjszaka a megváltás és a körülmetélés szimbóluma, a híveknek ezen a napon ötször kell imádkozni. A megbocsájtásért és a jókívánságokért imádkoznak, és néhányan böjtölnek is ezen a napon. Vannak, akik úgy hiszik, hogy bort, mézet és tejet kell vinniük Allahnak, és ő majd a tejet válassza ki az ajándékok közül. Anatólia egyes vidékein ez emberek ezen a napon tejet isznak, és tejes édességeket készítenek, melyeket a szomszédaikkal is megosztanak. Konyában éppen ezért „a tej éjszakájaként” is ismert ez az ünnep.

Azok, akik ezen a napon a mecsetbe látogatnak, meghallgathatják az előbb említett két esemény történetét.

Berat Kandili – A megbocsájtás éjszakája

Ez az ártatlanság és a szabadság éjszakája. A muszlim hit szerint ezen a napon Allah felszabadította bűnös szolgáit, akiket a pokolba szántak. Ezen az estén döntenek az egyén életéről az elkövetkező évre: megélhetéséről és arról, hogy lehetősége lesz-e a Hadzs (zarándoklat) végrehajtására. A megbocsájtás éjszakájának is nevezett ünnep az iszlám naptár nyolcadik hónapjának 14. és 15. napja közötti éjszaka. Ezen a napon a hívők többet imádkoznak, mint más napokon, felolvasásokat hallgatnak meg a Koránból, és ellátogatnak halott családtagjaik sírjához. Ha valakitől bocsánatot kell kérniük, vagy segítségre van szükségük, netalán valakinek fájdalma van, akkor napkelte és napnyugta között segítséget kérhet.

Kadir Gecesi – Az elrendelés éjszakája

Ez az ünnep a Ramadán hónap 26. napja éjszakáján van, és a muszlimok számára az egyik legfontosabb és legértékesebb nap. Ezen az éjszakán a Korán leszállt a hetedik égből az elsőbe, és Gábriel angyal kinyilatkoztatta azt Mohamed prófétának. Úgy tartják, ezen az éjszakán imádkozni többet ér, mintha ezer hónapon át tennék.

Ezek az ünnepek 2019-ben a következő napok éjszakáin vannak:

Regaib Kandili – március 7.

Miraç Kandili – április 2.

Berat Kandili – április 19.

Kadir Gecesi – május 31.

Mevlid Kandili – november 8.

Kollár Kata – Türkinfo