A török uralom időszaka a fő téma a Göcseji Múzeum régésztáborában

Idén már ötödik alkalommal indította el népszerű nyári régésztáborát a Göcseji Múzeum, mindkét turnusban betelt a maximális létszám.

Ezúttal összesen harminc felső tagozatos diák vállalkozott az izgalmas kalandra, a megyeszékhely mellett több zalai településről is jelentkeztek. Helyszínként a Mártírok utcai múzeumpedagógiai foglalkoztató szolgál, de több kirándulás is fűszerezi az élményt.

– Idén az Oszmán Birodalom kialakulása és a török hódoltság adja a fő témát – avat be Kissné Kovács Ágnes múzeumpedagógus. – Az egyhetes program összeállításánál azt tartottuk szem előtt, hogy a gyerekek összefüggéseikben lássák az adott kort, keresztmetszetet kapjanak arról, hogy ugyanazon időben milyen történelmi események zajlottak Európán kívül, s milyen ok-okozati tényezők vezettek a 150 éves török uralomhoz. Ehhez kerestünk a korban jártas előadókat, régészeket.

Folytatás >>>

Forrás: zaol.hu