A szarka meg az asszonyok

Valamikor réges-régen tanácskozásra ültek össze az asszonyok.
— Miért is van az, hogy a
férfiak két, három vagy akár négy feleséget is
tarthatnak egyszerre, nekünk asszonyoknak meg be kell
érnünk egyetlen férjjel? Hát igazság ez?

 

Voltaképpen miért is ne tarthatnánk mi is egyszerre több férjet?

Megbeszélték ezt széltében, hosszában, aztán

elhatározták, hogy küldöttséget menesztenek a kádihoz. A

kádi figyelmesen meghallgatta az asszonyok kérését aztán így szólt:

— Semmiképpen sem tartozik rám a

dolog. Az ég akarta, hogy így legj’cn, a férfinak Isten

adta a jogot, hogy több nőt is feleségül vehessen,

s ugyancsak az ég tiltotta meg, hogy asszony több

férjet is tarthasson. Ha ezen változtatni akartok,

magához Allahhoz kell folyamodnotok.

Az asszonyok távoztak a káditól s elmondották

a gyülekezetnek a bölcs szavait. Valamennyien gondolkozni

kezdtek, hogy mit is tehetnének, s végül

elhatározták, hogy folyamodványt szerkesztenek, minden aláírják, majd rákötik

egy szarka lábára, s a madarat azzal bocsátják el, hogy

repüljön egyenest az igazságos Allahhoz, s kérésüket adja át

neki.

Múltak a napok, aztán múltak a hónapok, az asszonyok

mindhiába várakoztak, küldöncük, a szarka, csak nem jött

vissza.

De azért ők nem vesztették el végképp a reményt, ma is

bizakodnak ügyük elintézésében, ma is várakoznak, s egyre

lesik a levegőeget, vajon jön-e már a szarka az igazságos Allah

válaszával.

Anatolia asszonyai, ha a házuk táján szarka telepszik egy

faágra, még manapság is odakiáltanak neki:

— Visszajöttél? Mi hírt hoztál?

Jót? Rosszat?

Még énekelgetni is szoktak ilyenkor:

Szarka szállt a ringó ágra,

A farkával billeget.

Tudjuk jól, hogy nekünk hozott

Allahtól üzenetet…

BÉNLI-BÁRI, A MACSKA
T Ö R Ö K NÉPMESÉK
E U R Ó P A K Ö N Y V K I A DÓ
B U D A P E S T 1 9 1 9