İnsan Hakları İzleme Örgütü: AB, Macaristan’ın oy hakkını askıya almalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Budapeşte yönetiminin ‘hukukun üstünlüğü ilkesine saygı göstermemesi’ ve ‘Avrupa kurumlarının tavsiyelerine uymaması’ sebebiyle Avrupa Birliği’nin, Macaristan’ın AB Konseyi’ndeki oy hakkını askıya almayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban hükümeti, Parlamento’daki üçte ikilik çoğunluğunu kullanarak yeni bir anayasa ve bir dizi yeni kanuna imza attı. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu değişikliklerin ‘hükümetin yetkilerinin denetimini zayıflattığı, basın özgürlüğünü ihlal ettiği ve insan haklarının korunmasını gölgelediği’ görüşünde.

Örgüt aynı zamanda bu değişikliklerin, Macaristan’ın Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyeliklerinden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu’nun Portekizli üyesi Rui Tavares’in hazırladığı bir taslak raporda, Lizbon Antlaşması’nın 7. Maddesi’nin yürürlüğe konabileceği gündeme getiriliyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ‘7. Madde’yi masaya koymanın zamanı geldi. Üye ülkelerin AB değerlerini ihlal etmeleri halinde somut sonuçları olan, sürekli baskı unsurları bulunmalıdır’ dedi.

Örgüt, Macaristan’daki basın kanunun gazetecileri otosansüre ittiğini ve hükümetin, temel haklarla ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarını tersine çevirmek için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

‘Hükümet, mahkemenin kararlarına uymak yerine, anayasaya aykırı bulunan kanunları anayasanın içine yerleştirerek mahkemenin bunları gözden geçirmesine engel oldu. Macaristan hükümetinin hukukun üstünlüğüne saygı duymadığının daha açık bir örneği olamaz.

2013-05-17
http://www.euractiv.com.tr


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here