Osmanlılar ve Macarlar Türkçe’de ilk kez VBKY’de

VakıfBank Kültür Yayınları’nın okura sunduğu “Osmanlı ve Macarlar” Macarca, Türkçe ve Almanca kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanan, iki milletin geçmişi hakkında diplomatik, askeri, sosyal ve kültürel bağları inceleyen titiz bir çalışma olarak öne çıkıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) Türkçe’de ilk kez okura sunduğu “Osmanlı ve Macarlar”, Türk-Macar tarihindeki diplomatik, askeri, sosyal, kültürel ağları ve bunların etki ve sonuçlarını inceliyor. Eser, Macaristan’daki Szeged Üniversitesi’nde Ortaçağ ve Erken Yeni Çağ Macar Tarihi Bölümü ve Altayistik Bölümü bölüm başkanı olan tarih profesörü Sándor Papp tarafından Türkçe kaleme alındı. Macarca, Türkçe ve Almanca kaynaklara başvurularak hazırlanan kitap, 13 bölümden oluşuyor. 

Yayınevi: VBKY
Kitabın adı: Osmanlılar ve Macarlar
Yazar: Sándor Papp
Editör: Burak Koçan
Sayfa sayısı: 464

Türk ve Macar halkının uzun zamandan beri cereyan eden tarihi münasebetleri üzerine yapılan tetkikatlar, çağdaş, modern metotları kullanan çeşitli araştırmaların konusu olarak yaklaşık yüz elli sene önce başladı. Sándor Papp’ın son yirmi yılda Türkçe olarak farklı kitaplarda yayımlanan makaleleri, Osmanlı-Macar ortak tarihinin erken döneminden çağdaş ilişkilere kadar önemli her dönem ve konudan seçilerek derlendi.

Devamı