Iza’nın Şarkısı: Empati Kabiliyetinizi Sorgulatacak Roman

Iza’nın Şarkısı, Macar yazar Magda Szábo’nun 1963 tarihinde yayımladığı romanı. Roman, insan ilişkilerinden kuşak çatışmasına, Macar toplumunun kültüründen savaş sonrası hızlı değişen kent hayatına, yalnızlıktan korkulara geniş bir perspektifi ele alıyor. 

Türkiye’nin kent – köy farkıyla, köyden şehre gelişin insanlarda yarattığı şaşkınlığı konu alan edebi ve sinematografik eserlerimizden bir tat buluyoruz bu romanda. Macar toplumunun; ebeveyn ile çocuğun ilişkilerinin, tabuları ile yargılarının ve kentleşme biçiminin kendi toplumumuzla benzerliklerini görüyoruz. Bu husus kitabı daha sıcak, daha yakın hissettiriyor ister istemez.

Kitabın orijinal adının Pilatus olduğunu görünce, anlamını araştırdım. Öğrendiğime göre Pilatus, M.S. 26-36 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nda valilik yapmış. Kendisinin, İsa’nın yargılandığı mahkemede mahkeme başkanı olduğu biliniyor ve din adamlarına “Ben İsa’nın kanını almam, siz ne yaparsanız yapın!” dediğine inanılıyor. Kitabın orijinal ismini bu kişiden alması, okurken “İza”’yı (İsa ile aralarındaki isim benzerliği dikkat çekici) hem yargıladığımız hem ona kıyamadığımız için de olabilir, birbirlerini sürekli yargılayan karakterler söz konusu olduğu için de. Bu tarihi göndermeden çıkacak anlam, okurun bakış açısına bırakılmış.

Devamı