“Macar halk kültüründe yaşayan Türk gelenekleri”, 8 Haziran’da

 

Klasik cümledir: “Cebimde çok elma var”.

Bu cümle farklı harflerle yazılarak, ama neredeyse aynı şekilde okunarak ve aynı içerikle Macarcada da var.

“Ah, Macarca da aynı Türkçe gibiymiş” hatasına düşmeden önce önce, hatırlatalım ki, böyle ikinci bir cümle daha kurma imkânı yok. Yani Macarca Türki bir dil değil.

Ancak, buna karşın Macarcada, hala yaşayan yüzlerce Türkçe kökenli kelime var.

Çoğu eski dönemlerden, Macarların ve Türklerin atalarının daha Asya’da birlikte yaşadığı çağlardan kalmış.

Buğday, arpa, tarla, keçi, öküz, boğa, balta, elma, bıçak vb. gibi günlük hayatta kullanılan ortak kelimelerin ötesinde,

“erdem, ata, ana” gibi daha derin anlamlı ve komplike bağlar,

ve “Attila, Akkuş, Sultan, Kara, Aslan, Balaban, Çoban, Arıkan,” gibi isimler de var.

Peki Avrupa’ya Amerika’dan gelen, ama Macaristan’a Osmanlının  getirdiği mısıra “Türk buğdayı”, Patlıcana “Türk domatesi”…

dolmaya bazı bölgelerde “sarma”

böreğe “bürek”

tepsiye, tepsi

demek nasıl yerleşmiş?

Bizdeki gibi, yağlı, biberli, baharatlı yemek kültürü nasıl doğmuş?

 

Yine Türk kültürünün eski geleneklerindeki gibi, at sevgisi, göçebelik değerleri nasıl böyle uzun uzun kalabilmiş?

Çobanlık, koyun, dana yemekleri, mutfak kültürü aradan yüzyıllar geçmesine rağmen neden ve nasıl bu kadar benzerlik taşıyabilmiş?

Dr. Bartha Júlia

Bartok’un Anadolu’da türkü derlerken fark ettiği, bizim ellerin bazı türkülerinin Erdel’deki el değmemiş bozulmamış Macar türkülerine neden bu kadar benzediğine nasıl bir açıklama getirilebilmiş?

İşte, konuğumuz ünlü Halk Kültürü uzmanı dr. Julia Bartha ile 8 Haziran’da saat 18.00’den itibaren Kossuth Klub’da konuğumuz Halk kültürü araştırmacısı Júlia Bartha ile bu konuları konuşacağız.

İki ulus iki halk iki kültür arasındaki tüm bu “derin ilişkileri” merak eden herkesi Türkinfo tarafından düzenlenen geleneksel “Pilav ve Sohbet Günlerine” bekliyoruz.

 

 katılım ücretsiz, ama kayıt yaptırmak gerekiyor>>>

 

 

 

1 COMMENT

 1. Macarlar ve Türkler Ortak atadan gelen iki ulus bu nedenle geleneklerinin benzer olması normaldır.Türk mitolojisinde yer alan birçok destan Macar Mitolojisinde de var,Örneğin:Tuğrul Kuşu(Turul Kuşu) efsanesi Anka kuşuna benzer. Tanrı onu Macarlara önderlik etsin ve yol göstersin diye yeryüzüne göndermiştir. (Türkçe: Tuğrul)
  Alageyik(Csodaszarvas-monda )
  Csodaszarvas adlı bu kutsal hayvan, Türk kültüründeki Alasığın / Alageyik kavramı ile büyük benzerlikler gösterir. Hunor ve Magor onun peşinden giderek Macar yurdunu bulmuşlardır. Macarların yol göstericisi olarak kabul edilir.
  Kutya
  Macar Taltoş inancında hayat ağacı önemli yer tutar,hayat ağacı şöyle tasavvur edilir.

  Yaşam Ağacına göre Dünya üç katmanlı olarak düşünülmüştür:
  Üst-Dünya (Felső világ): Tanrılar yurdu. Gökyüzü.
  Orta-Dünya (Középső világ): İnsanların yurdu. Yeryüzü
  Alt-Dünya (Alsó világ): Ölüler ve Şeytanlar yurdu. Yeraltı.
  Dünyanın merkezinde Yaşam Ağacı (Világfa/Életfa) bulunur. Onun dalları Gökyüzünü (Üst-Dünya’yı) kaplar. Kökleri yeraltına kadar iner.
  Yaşam Ağacının meyveleri altın elmalardır. Altın sözcüğü Azeri dilinde Qızıl (Kızıl) sözcüğü ile karşılanır. Türk mitolojisindeki Kızıl-Elma anlayışı bu bağlamda Macar mitolojisi ile bağlantılıdır.
  Macarca ve Türkçe Ortak kelimeler
  ata->atya
  ana->anya
  ben->en
  benim->enyem
  o->o
  kim->ki
  kimin->kié
  de(ama,fakat)->de
  kapı->kapu
  sevgi->semmi
  sarı->sarga
  omuz->tamasz
  yer->ter
  uzun->hosszu
  kısa->kurta
  pis->piszkos
  kaplumbağa->teknosbeka (tekno = tekne yani kabuk)
  boğa->bika
  öküz->ökör
  tavuk->tyuk
  keçi->kecke
  arslan->oroszlan
  kuçu(köpek)->kuçu
  koç->kos
  köpek->kopó
  sakal->szakal
  küçük->kicsi
  alma(elma)->alma
  batur(cesur)->bator
  ikiz->iker
  kapak->kupak
  süz->szür
  çadır->sator
  kök->gyök
  bol->bo
  yel->szel
  kırbaç->korbacs
  tekerlek->kerek (Macarca ve Mogolcada “teker” dönmek anlamına geliyor)
  biş(çiş)->bis
  baykus->bagoly
  beter->beter (Macarcadaki anlamı “kötü”)
  öl->öl (macarca’da öldür anlamına geliyor)
  çal->csal (hile)
  çarp->csap
  dür->tür
  eşmek->es
  sayı->szam
  sek->szök
  yas->gyasz
  yoğur->gyur
  sür->suruség(firça)
  süpür->söpör
  süpürge->seprü
  çevir->csavar
  dalga->dagály
  halk->hala
  saç->szor
  cici->cici(meme)
  kız+mak->kis+ál
  kalpak->kalpag
  damga->támga
  tanıt->tanít(öğretmek)
  tanık->tanú
  daz->tar
  tarak->taraj
  tuğrul->turul
  tümen->tömény
  pamuk->pamut
  yemiş->gyümölcs
  yüksük->gyüszü
  cep->szeb
  var->van
  biç->becs
  erdem->erdem
  er->úr
  yurt->jurta
  kılıç->kard
  Türkçe-Macarca
  ağız-szaj
  anne-anya
  arpa-arpa
  alçak-alacsony
  arslan-oroszlan
  ata (baba)-atya
  ateş-tüz
  baba-apa
  bakraç-bakrac
  balık-hal
  balta-balta
  batur-bator (kahraman)
  baykuş-bagoly
  benim-enyem
  bıçak-bicska,kes
  boğa-bika
  bol-bö
  buğday-buza
  buzağı-borju
  cep-zseb
  çadır-sator
  çakal-sakal
  çanta (torba)-taska
  çapa-kapa
  çelik-acel
  çıplak-csupasz
  çizme-csomagtarlo (czimas kandur:çizmeli kedi)
  çok-sok
  dalga (kabarma)-dagaly
  deniz-tengeri
  deve-teve
  dingil-tengely
  dolu-teli
  domuz-diszno
  delik-lyuk
  eke-pulluk
  elma-alma
  fasulye-paszuly
  göç-haj
  güz (sonbahar)-ösz
  hafta-het
  horlama-horkolas
  içki-iszik
  ikiz-iker
  kapı-kapu
  kapıcı-kapus
  kaplumbağa-teknosbeka (tekneli hayvan)
  karınca-hangyo
  kendir-kender
  kestane-gesztenye
  katran-katrany
  kazan-kazan
  keçi-kecske
  kımız-kumisz
  kırbaç-korbacs
  (küçük) kız-kislany
  koç-kos
  kol-kar
  kök-gyöker
  köpek -kopo,kutya
  kral-kiraly
  kum-homok
  kurum (is)-korom
  küçük-kicsi
  lahana-kaposzta (lahanadan yapılan kapuska yemeği)
  masal-mese
  maymun-majom
  orada-ott
  öküz-ökör
  öldürme-öles
  pamuk-pamut
  patlıcan-padlizsan
  pis-piszkos
  porsuk-borz
  rehine (tutsak)-tusz
  sabun-szappan
  sakal-szakall
  sarı-sarga
  sandalye-zsek (seki benzeri)
  (kelime) sözcük-szo
  saksağan-szarka
  sayı-szam
  sirke-serke
  sözlük-szotar
  susam-szezammag
  sülale (ebeveyn)-szülo
  süpürge-seprü
  süpürmek-söpres
  süzme-szüres
  şeker-cukor
  şurup-szirup
  tandır-tandoori
  tanık-tanu
  tas-tal
  tavuk-tyuk
  tekerlek-kerek
  terlik-papucs
  torba-taska
  uzun-hosszu
  var-van
  yaka-nyak
  yalam-nyalas
  yas-gyasz
  yaz-nyar
  yel-szel
  yemiş-gyümöks
  yoğurmak-gyur
  yoğurt-joghurt
  yüksük-gyüszü
  yün (yapağı) -gyapju
  yüzmek-uszik
  Macarların Fin-Ugorlarla akraba olduğu tezi Avustralya-Macaristan İmparatorluğu döneminde Alman kökenli etnolog ve antropologlar tarafından ortaya atılan ve Macarların Hunlarla Akrabalığını gizlemeye dayanan dolaysıyla Müslüman Türklerle Akrabalık yerine Hristiyan inlilerle akraba olduğu tezi bilimsel temeli olmayan bir tezdir ve Katolik kilisesi tarafından Hristiyan birliğine hizmet ettiği için desteklenmiştir. Aslında Macarlar, Hun kökenli oldukları için Ural-Altay ailesine mensup Türklerle yakın akrabadır.

Comments are closed.