Evliya Çelebi Seyahatnâmesi / 6.

evliya6-1538Evliya Çelebi bu ciltte de bizleri 17. yüzyıl ortalarında gezerek gezdirmeye, şaşırarak şaşırtmaya; dünyanın hal ve gidişine tanıklık ederek tanıtmaya devam ediyor. Kitap, bütünüyle Balkanlar ve Orta Avrupa; savaşlar, serüvenler, devlet deneyimleri ve iç çekişmeler ekseninde uzun uzun anlatılıyor. Tarihçilerin bu ciltle ilgili yargısı, verilen bazı bilgilerin bir başka kaynakta bulunamayacak kadar değerli olduğu yolunda. Bugün bile siyasal sınırlar bakımından kesinlik kazanmamış olan Balkanlar’daki gelişmelerin tarihsel geçmişi ve Orta Avrupa’daki son yapılanmaların arka planı, Evliya Çelebi’nin sıkı gözlemciliği ve ayrıntı düşkünlüğüyle gözler önüne seriliyor. Osmanlı ordusunun Balkanlar ve Orta Avrupa’daki fetihleri, sonrasında uygulanan yönetim uygulamaları, her ülkenin dili ve kültürüyle ilgili saptamalar bizi geçmiş zamanlar üzerine düşünmeye zorluyor. Okurken öğrendiğimiz, öğrendikçe sevdiğimiz, biraz da kendimize ve başkalarına farklı bakışlar geliştirdiğimiz bu cildi diğerleri izleyecek. 10 ciltlik Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin yeni harflerle ilk ciddi yayını olan bu dizi tamamlandığında kitaplıklar bir Türk klasiğiyle bir kez daha şenlenecek.

Seyit Ali KAHRAMAN – Dr. Yücel DAĞLI