Video | Macarlar cevapladı: Kökenleri Türk mü?

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Macarca’nın Türkçe ile akraba olduğunu ve Macarların Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla’nın soyundan geldiklerini söylemesi ülkede yeni bir tartışma başlattı.

 

Macar hükumeti, Macarların Türklerle akraba olup olmadığının araştırılması için kurduğu enstitü de geçtiğimiz haftalarda çalışmalarına başladı. Macarların tartışmalara neden olan Türk kökenlerini Budapeşte’de Macarlara sorduk.

Macarların gerçekten Türk kökenli olduğunu düşünenler olduğu gibi gözlemlenen benzerliklerin etnik bir yakınlıktan ziyade Türklerle yaşanan ortak geçmişten kaynaklandığını savunanlar da var.

Türk-Macar akrabalığını reddedenler dilsel ve etnik olarak çok farklı olduğunu düşünüyor. Onlara göre benzerlik sadece ortak geçmiş:

“Türkler 150 yıl burada hakimiyet kurdu, ancak bu iki millet arasında herhangi bir akrabalık hatta kardeşlik olduğunu bile düşünmüyorum. Sadece ortak bir geçmişimiz var.”

“Ben mevcut görüşe sadığım. Bence biz Fin-Ugor halklarından biriyiz.”

Öte yandan Türk kökenleri olduğuna inananlar da var.

“Bence Türk kökenimiz olduğu doğru. Bir keresinde Japonlar, Ukraynalılar, Türkler ve Macarların binyıllar önce aynı etnik grupta olduğunu okumuştum.”

Macaristan’da mevcut bilimsel ana akım görüş Macarcanın Fin-Ugor dil ailesinin bir parçası olduğu yönünde. Bilimsel olarak kabul edilmiş ve kanıtlanmış olmasına rağmen bazıları bunun gerçek olmadığını düşünüyor.

Devamı