Neredeyse Zararsız Genetik Örnekleme Yöntemi Geliştirildi

“Macarların da içinde bulunduğu uluslararası bir grup bilim insani, arkeolojik insan kalıntılarına neredeyse hiç zarar vermeden DNA elde etmeye yarayan yeni bir metot geliştirdiler.”

Avusturya ve ABD’den bilim insanları (Viyana Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Bölümü ve Harvard Üniversitesi Genetik Bölümü) Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden uzmanlarla iş birliği yaparak arkeolojik insan kalıntılarına zarar vermeden genetik materyal elde edilmesini sağlayan bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem sayesinde antropologlar, arkeologlar ve arkeogenetik çalışma yürüten araştırmacılar bilimsel önemi büyük, kültürel miras değeri taşıyan örneklere zarar vermek zorunda kalmayacaklar ve bu örnekler daha sonra başka araştırmalarda da kullanılabilecek.

Arkeolojik kazılardan çıkan insan ve hayvan kalıntıları üzerinde yapılan biyoarkeolojik çalışmalar son yıllarda oldukça önem kazandı. Hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda, klasik arkeoloji ve antropoloji yaklaşımlarının yanı sıra moleküler biyolojik araştırma yöntemleri de sıklıkla kullanılmakta. Bunların en önemlilerinden biri arkeogenetik yöntemler. İnsan ve hayvan kalıntıları üzerinde yapılan antik DNA çalışmaları, hem insan evrimini daha iyi anlamaya hem de sonraki dönemlerde yaşamış topluluklarla ilgili tarihsel soruları cevaplamaya yardımcı olabiliyor.

Devamı