Mohaç Savaşı Nedir? Mohaç Meydan Muharebesi tarihi, önemi, nedenleri ve sonuçları

Mohaç Savaşı veya Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti İle Macar Krallığı arasında yapılan ve 2 saat gibi kısa bir sürede Macar Krallığı’nı yıkan bir savaştır. Mohaç Savaşı tarihi, özeti, önemi, neden ve sonuçları hakkında aradığınız tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Tarihe en kısa süren savaş olarak geçmiş, dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman komutasında Osmanlı Devleti zafer kazanmıştır.

Mohaç Savaşı Tarihi

Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı arasında yapılmıştır. Savaşın tarihi önemi tüm Avrupa’nın etkilenmiş olmasıdır. Macaristan’ın çok önemli bir bölümü Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmiştir.

Mohaç Savaşı Özeti

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Macar Karalı arasında yapılan savaş sadece iki saat sürmüştür. Tarihin en farklı savaşlarından birisi olmuştur. Macarlar Belgrad’ı kaybetmelerine karşın Osmanlı İmparatorluğuna karşı tehditkâr politika izliyordu. 

Fransa Kralı Fransuva’nın annesi, oğlunun Almanlara esir düştüğünü Kanuni Sultan Süleyman’a bildirmişti. Macarlara ders vermeyi ve bunun da Avrupa’ya gözdağı olmasını isteyen Kanuni, bunu fırsat bilerek sefer başlattı. 29 Ağustos 1526 tarihinde başlayan sefer yalnızca iki saat sürmüş ve Macaristan’ın büyük bölümü ele geçirilmiştir.

Mohaç Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü hem Avrupa’ya hem dünyaya göstermiştir. Tarihçilerin bazıları tarihin en kısa sürede biten savaşı dedikleri Mohaç Savaşı için Osmanlı-Avusturya çekişmesinin nedenidir demektedir.

Yıkılan Macar topraklarının bir kısmını Osmanlı diğer tarafını Avusturya istiyordu. Tarihi açıdan savaş Avrupa’nın gidişat yönünü de değiştirmiştir. Macar Krallığının çok kısa sürede yıkılması Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü ortaya koymaktadır

 – Osmanlı Devleti çok güçlü imparatorluk olduğunu dünyaya kanıtlamıştır.

 – Osmanlı açısından Avrupa’ya açılma senaryoları doğmuş, sonrasında bu gerçekleşmemiştir.

 – Kanuni Sultan Süleyman toprakları çok daha fazla genişletme imkânı bulmuştur.

Mohaç Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Savaşın Nedenleri

 – Macar Kralı Almanya Kralı Şarklen’ı destekliyordu. Alman Kralının da aynı şekilde karşılık vermesi Macar Kralının güvenini artırmıştı. Buna güvenen Macar Kralı Osmanlıya karşı saldırgan bir tutumla yaklaşmıştır.

 – Fransa Kralı Fransuva Almanlara esir düşmüştü. Fransuva’nın hem annesi hem kendisi Kanuni Sultan Süleyman’a mektup yazmış ve yardım talebinde bulunmuştur.

 – Kanuni Sultan Süleyman’ın niyeti Orta Avrupa’da fetihler yapmaktı. Bunun için gözdağı vermeyi amaçlayan padişah bu fırsatı yakalamıştır.

 – Kanuni Sultan Süleyman’ın diğer amacı Hristiyan birliğini bozmaktı. Bunun en iyi yolunun, Fransa’yı yanına çekmek olduğunu düşünüyordu. Fransa Kralının kendisinden yardım istemesi bunun için bir nevi zemin hazırlamıştı.

 – Osmanlı İmparatorluğu’nun fetih politikalarını artık tüm dünyaya yayma hedefi gelişmişti. Tarihin en büyük toprak parçalarına Kanuni döneminde ulaşan Osmanlı bunu daha fazla genişletiyordu.

Savaşın Sonuçları

 – Savaşın çekişmeli geçilmesi bekleniyordu. Ancak Osmanlının gücünün sanılandan daha fazla olduğu anlaşılmış, Macar Krallığı sadece 2 saat içerisinde yıkıma uğratılmıştır.

 – Mağlubiyetten sonra Macar Kralı değişmiş, yeni kral Jon Zapola olmuştur.

 – Macaristan Krallığı Osmanlının himayesine girdi. Dönemin Macar Krallığının başkenti Budin bir süre sonra Osmanlının eline geçmiştir.

 – Osmanlının gücünün arttığı anlaşılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Orta Avrupa’ya olan hâkimiyeti başlamıştır.

 – Macaristan Krallığının alınmasından sonra yeni büyük bir rakip ortaya çıkmıştır. Macaristan Krallığının hemen yanı başında olan Avusturya, Osmanlının düşmanı haline gelmiştir. Sonraki dönemde Osmanlı ile Avusturya arasında büyük çekişmeler yaşanmaya başlamıştır.

 – Macar Krallığı kısa süre sonra yıkılmış, topraklarının bir bölümü Osmanlıya, öbür tarafı Avusturya’ya kalmıştır.

 – Kanuni Sultan Süleyman amacına ulaşmış, fetih politikasını sürdürmeye devam etmiştir. Osmanlının kara parçaları Orta Avrupa’ya uzanmaya başlamıştır.

 – Osmanlı yaklaşık 150 yıl kadar (2. Viyana Kuşatması – 1683) Orta Avrupa’ya hâkim olmayı başarmıştır.

 – Macar Kralı Layoş ve beraberinde olan komutanlar savaş esnasında hayatlarını kaybetmişlerdir.

 Mohaç Meydan Muharebesi 2 saat sürdüğü için tarihin en kısa savaşlarından birisi olarak nitelendirilir.

hurriyet.com

http://www.hurriyet.com.tr/