Macaristan’daki gençlik sempozyumunda görev alacak raportör ve kolaylaştırıcılar aranıyor!

a2414-16 Eylül 2015 tarihleri arasında AB-Avrupa Komisyonu gençlik işbirliğinde Budapeşte, Macaristan’da gerçekleştirilecek olan “dijital dünyada gençlik katılımı” sempozyumunda görev alacak 2 kolaylaştırıcı ve 1 raportör aranmaktadır.
Sempozyum gençlerin katılımı (ve demokratik yönetim) ile ilgili önemli 4 tematik alan etrafında odaklanmaktadır: iletişim, eğitim, ekonomik alan ve çalışma hayattı ve demokrasi ve siyasi katılım.
Uygun kolaylaştırıcılar:
-Konferans, seminer, sempozyum veya benzer etkinlikleri kolaylaştırma/değiştirme konusunda deneyimli,
-Benzer etkinlikler öncesinde, etkinlik süresince ve sonrasında katılımı sağlama konusunda beceri ve deneyime sahip,
– Gençlik politikaları ve gençlik katılımı konuları etrafında bilgi ve deneyime sahip,
-Dinamik ve katılımcı bir süreç sağlamak ve etkinlik yöntemini geliştirmek konusunda yetenekli (ana program öncesinde belirlenen maddelere dayanan),
-Farklı meslek grupları, siyasi ve kültürel geçmişe sahip paydaşlarla işbirliği yapmaya alışkın,
-İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip.
Uygun raportörler:
-Tartışmaları sonuca bağlama ve çalışma grupları ve çalışma oturumlarında sonuç/çıkarım yapma konusunda deneyimli,
-Gençlik politikaları ve gençlik katılımı konuları etrafında bilgi ve deneyime sahip,
-Bir grubun çalışmalarını desteklemek için içerikle alakalı bilgiyi sunabilecek (gerek görüldüğü durumlarda) örneğin çabuk çözüm yolları sağlama/özet sunma, vb.
-Kolaylaştırıcılarla koordinasyon sağlayabilecek,
-Çok iyi düzeyde İngilizce yazma ve konuşma becerisi. Katılımcılar, gençlik alanında politika, araştırma ve uygulama alanlarını temsil edeceklerdir (Gençlik STKları, gençlik çalışanları, geliştiriciler, eğitmenler, kampanya yürütenler).
Son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2015,24:00 CET
Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1QEv4jd
Yukarıdaki etkinlik/haber içeriğinden Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu değildir

Orijinal haber: >>>