Macaristan’da halkın sokağa çıkma iznini düzenleyen KHK’nın tam Türkçe metni

Cuma günü başbakan Viktor Orbán tarafından sabah saatlerinde radyoda açıklanan ve ardından da yayınlanan KHK ile içeriği açığa kavuşan, insanların ne zaman ve hangi koşullarda sokağa çıkabileceği düzenlemesinin ilgili kısımlarının tam metnini Türkçe olarak yayınlıyoruz.

Ayrıntılı düzenleme, insanların hangi gerekçelerle ve ne zaman sokağa çıkabileceğinin koşıullarını belirliyor. KHK düzenlemesine uyulmaması halinde ciddi cezalar da öngörüldüğünden, haklarımızın bilinmesi ve bu doğrultuda düzenlemeye uyulması önem taşıyor.

Metni Türkinfo okurlarından Genco Azrak Türkçeleştirdi.

Metnin orjinali: www.magyarkozlony.hu

Magyar Közlöny 2020 évi 56. szám

Sokağa çıkışın kısıtlanması hakkında

71/2020 (III.27.) Kanun Hükmünde Kararname

Hükümet

Anayasa 53. madde (2) paragrafta tanımlanmış kanun çıkarma yetkisiyle,

Anayasa 15. Madde (1) paragrafta tanımlanmış görevler kapsamında aşağıda geçenleri hükmeder

 1. §    (1) Herkes birbiriyle olan sosyal teması (aynı hanede yaşayanlar hariç) olabilecek en asgari seviyeyle kısıtlamakla ve diğer insanlardan imkân dahilinde en az 1,5 metre mesafe koymakla zorunludurlar.

 (2) (1) paragrafta geçenler toplu taşıma esnasında da uygulanacaktır.

 • § Lokantada bulunmak (orada çalışanlar haricinde) yasaktır. Paket servis gıdaların servis edilmesi ve eve teslimi bu uygulamadan muaftır.
 • § İkamet adresi, oturum adresi ve özel mesken bu kararnamede belirlenmiş geçerli bir sebep olduğunda terkedilebilir.
 •       (1) § 3. § göre geçerli sebepler;
  • İş görme, mesleki zorunluluk, ticari, tarım ve ormancılık faaliyetleri ve bu işleri görürken gerekli olan malzeme ve cihazları satan dükkanlarda (teknik/elektronik cihaz, inşaat malzemesi ve cihazları satan dükkanlar) satın almak,
  • Gün içerisinde küçük grupların gözetimi dolayısıyla 12 yaş altındaki çocuklara refakat etmek,
  • Bedensel ve ruhsal sağlık koruma amaçlı verilen sağlık hizmetleri (özellikle psikoterapi, fizyoterapi ve terapatik egzersiz) dahil olmak üzere sağlık yardımı ve hizmeti almak,
  • Bireysel açık hava spor faaliyetinde bulunmak ve 5 § göre hobi amaçlı yürümek,
  • Kısıtlı aile katılımıyla gerçekleşen nikah ve defin işlemleri,
  • Günlük tüketim malzemesi satan işletmelerde alışveriş yapmak,
  • Günlük tüketim malzemesi satan diğer (parfümeri, drugstore, eczane, ev temizlik malzemesi, kimyevi ürün ve hijyenik kâğıt satan işletmeler) işletmelerde alışveriş yapmak,
  • Evcil hayvan gıdaları ve hayvan yemi satan işletmelerde alışveriş yapmak,
  • Gübre satan dükkân ve mezbaha dahil olmaz üzere zirai dükkânda alışveriş yapmak,
  • Pazarda, halde alışveriş yapmak,
  • İlaç, tıbbi aletler satan dükkanlarda alışveriş yapmak,
  • Akaryakıt tesislerine gitmek,
  • Tütün dükkanlarında alışveriş yapmak,
  • Berber, manikür hizmetlerini kullanmak,
  • Nakil, temizlik ve hijyen hizmetlerini kullanmak,
  • Taşıt, bisiklet, tarım ve orman makinaları ve araçlarının tamiri ile ilgili hizmet almak,
  • Atık malzeme dönüşümü ile bağlantılı hizmet almak,
  • Zaruri durumlarda bireysel iştirak gerektiren resmi, banka, mali, sigorta ve posta hizmeti almak,
  • Hayvan bakımı, evcil hayvan yürütmek, veteriner ve evcil hayvan kliniğini ziyaret etmek,
  • Ebeveyn hakları ve zorunlulukları,
  • Dini faaliyetler.

(2) 1 § bahsedilenlere uyularak, kendine bakamayan veya yardıma muhtaç (12 yaş altı kişi, yaşlı ve hasta kimseler) kimseye yardım etmek ayrıca geçerli sebeptir.

 • § Açık havada bireysel yapılan spor faaliyeti esnasında, hobi amaçlı şehir dışında ve şehir içinde (mümkünse yeşil alanlarda) yalnız veya aynı hanede yaşayan kimselerle yapılan yürüyüşlerde diğer kişilerden en az 1,5 metre mesafe koyulmalıdır.
 • §    (1) 65 yaşını doldurmuş olan kimseler, kendi ve ailesi menfaati dahilinde gıda   işletmeleri, drugstore’lar, halk pazarları veya eczaneleri saat 9:00 ila 12:00 arasında ziyaret edebilirler.

(2)  Gıda işletmelerinde, drugstore’larda, halk pazarlarında veya eczanelerde saat 9:00 ila 12:00 arasında bu işletmelerde çalışanların dışında yalnızca (1). paragrafta bahsedilen kişiler bulunabilirler.

 • § 1 § (1) paragrafta tanımlanmış kısıtlama, 2 § ve 6 § (2) paragrafta tanımlanmış talimatın yürütülmesi işyeri işletmecisinin sorumluluğundadır.
 • §    (1) Bu kararnamedeki kısıtlamalara uyulduğunun takibini, askeri birimler ve kanuni yaptırım güçleri olan yetkililer hakkındaki kanun kapsamındaki birimleri kullanarak polis yapar.

(2) Bu kararnamedeki kısıtlamalara uyulmadığı durumlarda polis, 1994 yılı XXXIV. Polis kanuna göre (bundan böyle Rtv. olarak anılacaktır) işlem yapacak ve bunu orantılı güç kullanma gerektiren durumlarda Rtv.’de tanımlanan şekilde uygulayacaktır.

 •  §   (1) Bu kararnamede tanımlanan kısıtlamaları ihlal eden kişi, Kabahatler, yargılama usulü ve kabahatler sicili hakkında 2012. yılı II. kanunun (bundan böyle Szabstv. olarak anılacaktır)  1. § (1) paragrafı aksine kabahat işlemiştir.

(2) Szabtv. 11. § (1) paragrafı aksine (1) paragraftaki belirtilen ihlal durumunda para cezası alt sınırı beş bin forint, üst sınırı beş yüz bin forinttir.

 1.  §   (1) Bu kararname 28 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

(2) Bu kararname 11 Nisan 2020 tarihinden itibaren hükümsüzdür.

 1.  § İnsan hayatı ve mal güvenliğini tehdit eden toplu hastalanmalara yol açan salgının önlenmesi ve sonuçlarının giderilmesi, Macar vatandaşlarının sağlığı ve hayatlarının korunması kapsamında ilan edilen acil durum esnasında yapılması gerekenler hakkındaki (III.) 46/2020. (III.16) KHK 1. § uygulanmayacaktır.

Viktor Orban Başbakan