Macar Kültür Merkezi, Osmanlı İmparatorluğu’na İltica Eden Macar Liderleri “Misafirperver Bir Devlet” Sergisiyle Anıyor

Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi İstanbul, Macarlar ve Türkler arasındaki dostluğun tarihi kökenlerini, yine tarihi bir perspektiften anlatan “Misafirperver Bir Devlet” sergisine 13 Mart – 30 Nisan 2024 arasında ev sahipliği yapıyor.

İtfaiye Alayı subay ve Astsubayları İstanbul Harbiye Nezareti Büyük ana kapısı önünde Kaynak: Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Facebook sayfası

Macar Milli Arşivi’nin tarihi belgelere dayanarak hazırladığı ve 2024 Macar-Türk Kültür Yılı  kapsamında gerçekleşen sergi, 17. yüzyıldan itibaren Macar siyasetinin önde gelen liderlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile yakın ilişkilerini ve sonrasında Osmanlı’ya sığınmalarını vaka ve belgeler üzerinden aktarıyor. Sergi ayrıca Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine yapılan göçlere de yer veriyor.

Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkilerin başlangıcı Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri seferlerine kadar uzanır. Osmanlı, 14. yüzyıldan itibaren Balkanlar’da varlık göstermiş ve kısa sürede Macaristan Krallığı’nın sınırlarına ulaşmıştır. Sultan Süleyman’ın tahta geçmesiyle yeni bir dönem başlarken Mohaç Savaşı ile (29 Ağustos 1526) Osmanlı, Macaristan’da 150 yıla yakın hüküm sürdü.

Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyıldan itibaren Macaristan’da önemli bir siyasi faktör olmaya devam etti. Habsburg yöneticilerine karşı ayaklanmalar ve özgürlük mücadeleleri boyunca Macaristan ve Erdel zümreleri Osmanlı’yı doğal bir müttefik ve siyasi çabalarının destekçisi olarak gördüler.

Devamı