Köy Enstitülerinin gizli kahramanları: Usta öğreticiler

Türk eğitim tarihine damgasını vuran, üretimi ve aydınlanmayı esas alan köy enstitülerinde elde edilen başarıda usta öğreticilerin payı çoktur. Henüz ilkokulu yeni bitirmiş, köyden gelmiş 11-12 yaşlarındaki çocuklara sabırla yaklaşmak, meslek öğretmek, onları üretici yapmak kolay bir iş değildir

Usta öğreticiler, tarım, sanat ve teknik işlerden birinde kendi kendini yetiştirmiş kimselerdir. Bunlar,  genelde bir meslek üzerine okul bitirmemiş, ancak mesleğe küçük yaşta girmiş, çırak-usta ilişkisiyle yetişmiş “alaylı” dediğimiz kişilerdir. Çoğu kez usta öğreticilerin soyadlarını kimse bilmez. Onlar çevrelerinde “usta”, “hanım”, “reis”, “kaptan” “efe”, “çavuş”, “ağa”, “dayı” gibi sıfatlarla çağrılır, bilinir, anılırlar.

Devamı