İzmit’in Sokak ve Caddelerinde Dolaşmak

kocaeli-izmitTarihe dokunarak Izmit’in sokak ve caddelerini dolaşmak nadir! Geçmişten günümüze kim nereye soluk verdi, ne nerede nasıl bir sosyal olaya hizmet verdi! Geçmişi unutmadan bugünü yaşamaktır tarihe dokunmak. Tökeli İmre [Macarca:Thököly Imre, Thököly de Kesmarkium, Thököly / Tököly / Tökölli Macarca adı Imre İngilizce olarak Emerich yazılır. 25 Nisan 1657 Késmárk-13 Eylül 1705 İzmit]: Erdel Prensi, Osmanlı yanlısı ve Habsburg karşıtı bir Macar devlet adamı.

Tökeli İmre 1657’de Kesmark’da doğdu. Avusturya yönetimindeki Protestan Macarların şefiydi. Protestanlar Avusturya İmparatoru’nun Katolik Mezhebi’ne geçmeleri için yaptığı teklifi kabul etmediler ve başlarında Tökeli İmre olduğu halde İmparatora karşı ayaklandılar. Tökeli İmre, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’ya başvurarak, Osmanlı himayesine girmek istediğini bildirdi. Avusturya ile barışı bozmak istemeyen Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, olumlu karşılık vermedi. Buna rağmen savaşa devam eden Tökeli İmre, yukarı Macaristan’ı ele geçirdi. Fakat taraftarlarından çoğu kendisini terk edince Fazıl Ahmed Paşa’ya yaptığı teklifi, 1681 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ‘ya tekrarladı ve ona hediyeler göndererek yakınlık kurdu.

Tökeli İmre’ye Orta Macaristan kralı ünvanı verildi. Türklerden aldığı kuvvetlerle bir çok Avusturya kalesini ele geçirdi. Ancak İkinci Viyana bozgunundan sonra önceden aldığı kaleleri kaybetti. 1688 yılında Avusturyalılara teslim oldu ve Viyana’ya götürüldü. Serbest kaldıktan sonra Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları boyunca Osmanlı ordusunda görev aldı. Türk ve Tatar kuvvetlerinin başında Transilvanya’ya girdi ve Germen Ordusu’nu yenilgiye uğrattı. Bu başarısından dolayı Tökeli İmre’ye Transilvanya prensliği verildi. Zenta yenilgisinden sonra İzmit’e çekildi. Karlofça Barış Görüşmelerinde Avusturyalılar, Tökeli İmre’nin kendilerine teslim edilmesini istedilerse de Osmanlı devleti bunu kabul etmedi. Tökeli İmre 1705 yılında İzmit’te öldü. Mührünün üzerine “Muin-i Ali Osman’a itaat üzereyim emre, Kral-ı Orta Macar’ım ki namım Tökeli İmre” yazdırmıştır.

[Teşekkürler: Kaynak; Wikipedia.Org; 02.10.2010, Erkan Kiraz’ın Günlükleri, Alikahya-İzmit].

2010-10-07