György Lukács: Tarih ve Sınıf Bilinci

tarih-ve-sinif-bilinci20111003112419“Faust bile yüreğinde iki ruhu birden barındırabildikten sonra artık her bakımdan sıradan bir insan, bir dünya bunalımının göbeğinde bir sınıftan ötekine yuvarlanan biri, karşıt birtakım entelektüel eğilimlerin çelişkilerini nasıl olur da bağrında yaşamaz? Örneğin o yılları anımsayabildiğim kadarıyla ben de düşünce dünyamın iki paralel eğilimde yol aldığını görüyorum: Bir yanda marksizmi benimsemek ve siyasal etkinlik, öte yanda salt idealist düzeydeki ahlâk sorunlarını durmadan yoğunlaştırmak…”

Belge Yayınları / Düşünce Dizisi Çeviren: Yılmaz Öner – 352 sayfa

György Lukács