Bir ulusun sönmez özgürlük aşkı

untitled-1-1024x658Bugün 1956 Macar ayaklanmasının 60. yıldönümü.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyayı egemenliği altına alan Soğuk Savaşın dondurucu ortamında Macaristan, kendisine dışarıdan dayatılmak istenen dikta rejimine karşı 1956’da isyan etmişti.

Ülkede var olan Sovyet ordusuna karşı silahlı direnişe kadar varan bu ayaklanma, Macar hükümetinin o dönemin Varşova Paktından çıkmaya, bağımsızlığını ilan etmeye ve Batı dünyasından askeri yardım istemeye kadar varan dramatik adımlarını takiben, Sovyet tanklarının paletleri altında bastırılmıştı.

Yüz binlerce Macar mültecinin Batı ülkelerine sığınmasının ardından Macaristan 1956’yı takip eden yıllarda tekrar Sovyet paktının bir üyesi haline gelse de, 1956’nın yaktığı ateş ne Macaristan’da ve ne de dünyada unutuldu.

Bir ulusun özgürlük aşkının asla bastırılamayacağının simgesi olan 1956 ayaklanması, daha sonra Doğu Avrupa’da atmışlı ve yetmişli yıllarda Prag Baharıyla ve Polonya Dayanışma hareketiyle devam etti.

Ancak ’56 Macaristan’ı sadece Avrupa’da değil, dünyanın pek çok yöresinde özgürlüğe yürüyen halklar için, ümitsiz gibi görünen güç dengelerinde de direnişi elden bırakmamak için örnek oldu, ve hala oluyor.

Bugün google’ın bile 1956 direnişi anısına özel logo taşıması da bunun bir örneği.

1956 direnişinin 60. yılında tüm Macarların bayramını Türkinfo olarak kutluyoruz.

hungary-national-day-2016-5167720136966144-hp