Bir Macar ailesinin tanıklığında meşrutiyet, cihan harbi, mütareke ve cumhuriyet…

Macar İhtilali’nden kaçarak Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Köpe ailesinin 100 yılı aşkın hikâyesi, iki imparatorluğun yok oluşunu ve ulus devlete geçiş sürecini, hiç görülmemiş fotoğraflar, kartpostallar, çizimler ve yüzlerce sayfa anıyla günümüze aktarıyor. Köpe’lerin aile albümünü inceleyen Nefin Dinç, Lorans Tanatur Baruh ve Erol Ülker’in 2 yıllık çalışması Salt Beyoğlu’nda sergileniyor.

Belgeselci Nefin Dinç’in tesadüfen ele geçirdiği Macar asıllı Antoine Köpe’nin hatıratı, Köpe ailesinin hikâyesinin içinden Osmanlı’nın ve Türkiye’nin 100 yıllık çalkantılı dönemine farklı bir gözle bakabilmemizi sağlıyor. 1897’de Selanik’te doğan ve bir dönem Osmanlı Bankası’nda memurluk da yapan ve daha sonra Avusturya – Macaristan üniformasıyla Suriye – Filistin cephelerinde bulunan Antoine Köpe, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal dönüşümünü amatör bir tarihçi titizliğiyle kayda geçirmiş. Köpe’nin yaşamı boyunca biriktirip sakladığı 600’ü aşkın fotoğraf, bir o kadar video, mektuplar, ordu yazışmaları, gazete kupürleri, çizdiği karikatürler ve topladığı diğer materyallerden bazıları 14 Mart’a kadar Salt’ın Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki mekânında sergilenecek. Bir belgesel ve bir kitap projesi de yolda…

gazeteduvar.com.tr