Erkek beyni daha hızlı yaşlanıyor

1Macaristan’daki Szeged Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, erkek beyninin kadın beyninden çok daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. Araştırma, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların niçin erkeklerde daha fazla görüldüğünün anlaşılması açısından önem teşkil ediyor. Araştırmacılar beynin en dışındaki ‘gri madde’ diye nitelenen ve bellek, dikkat, algısal idrak, düşünce, dil ve şuur konusunda kilit rol oynayan beyin korteksini inceledi. Araştırma sonuçlarında, erkek beyninde bulunan ‘gri madde’ bölümünün kadın beynindeki ‘gri madde’ bölümüne kıyasla daha az olduğu ve erkek beyninin bazı bölümlerinin daha hızlı zayıfladığı belirlendi. Uzmanlar ayrıca, araştırma sonuçlarının Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik bozuklukların tedavisi için ümit verici olduğunu dile getirdi. Daha önce İngiltere’de yapılan bir araştırmada, erkeklerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin kadınlarınkinden iki kat fazla olduğu belirlenmiş ama sebebi tespit edilememişti.

Orjinal haber: >>>


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here