Vélemény és vita Németh Gyula születésének évfordulóján

Kép forrása: www.wikipedia.org

Hölgyeim és Uraim! Emlékező Barátaim!

Az első mondat a köszönet mondata: honfitársaim, képviselőtársaim, tudós barátaim nevében is köszönöm a kezdeményezőknek, szervezőknek, hogy Németh Gyula turkológus, akadémikus születésének 130. évfordulóján tudós életművére emlékezünk és emlékeztetünk.

Németh Gyula megbecsülése és elismertsége messze túlnyúlt kutatási területein. Budapesten eljutott a tudományegyetemen a rektori címig és a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének igazgatásával is megbízták. Mindez jelzi, hogy egy különlegesen tevékeny életműre emlékezünk. Nevéhez olyan tudományos teljesítmények fűződnek, amelyek hatással voltak mind a magyar, mind a török nemzettudat alakulására.

A magyar tudományos szakma és nagyközönség számára A honfoglaló magyarság kialakulása című, 1930-ban a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott munkája alapvető jelentőségű, amelyben átfogó képet fest a hun tudatú török népalakulatok és a magyarság kapcsolatáról, nyelvészeti eszközökkel következtet az egykori magyar törzsrendszerre, a személy- és törzsnevek eredetére. Rávilágít nemcsak a török népkialakulás törvényszerűségeire, hanem arra is, milyen
jelentős szerepet játszottak török etnikai csoportok a magyar nép kialakulásában. Németh Gyula indíttatásában letagadhatatlanul ott volt a kun háttér, karcagi volt, a magyar Alföld, a Nagykunság szülöttje, mely további nemzedékben, egykori tanítványa személyében, Mándoky Kongur Istvánt is adta közösségének és a tudománynak, és a türk–magyar kapcsolatok építésének.

Németh Gyula életműve és jelentősége még a magyar nemzet keretein is túlmutat. A modern Törökország megszületésében is szerepet vállalt, hiszen nevéhez fűződik az első török nyelvtan megjelentetése is. Erre épített a Török Köztársaság megalapítója, Kemal Atatürk, aki a török nyelv kérdését nemzeti üggyé emelte. Németh Gyula nyelvkönyve alapja lett a Török Köztársaság kikiáltása utáni nyelvújítási folyamatnak, és segítséget jelentett Atatürknek abban, hogy 1928 végén megteremtse a török nyelv latin betűs írását.

Folytatás

Forrás: www.magyarhirlap.hu


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here