ÇOK RAĞBET GÖREN MACARCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE- MACARCA BÜYÜK SÖZLÜK BİZDEN ISMARLANABİLİR

Edit Tasnádi – Zsuzsa Kakuk – Yılmaz Gülen – Gün Benderli tarafından hazırlanan Türkçe-Macarca ve Macarca-Türkçe Sözlük nihayet kitap pazarına geldi.

Macarca-Türkçe Sözlük

Edit Tasnádi, Kakuk Zsuzsa, Gülen Yılmaz, Benderli Gün

Yayınevi: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó

Basım Yılı: 2013

Cilt çeşidi: dikişli cilt

Sayfa Sayısı: 928

ISBN 978 963 19 2519 7

Fiyatı: 15.900.- Ft

Türkçe-Macarca Sözlük

Zsuzsa Kakuk, Yılmaz Gülen, Gün Benderli, Edit Tasnádi

Yayınevi: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó

Basım Yılı: 2013

Cilt çeşidi: dikişli cilt

Sayfa Sayısı: 570

ISBN 978 963 19 7312 9

Fiyatı: 15.900.- Ft

“Amacımız, Macaristan ve Türkiye üniversitelerinde yapılan Türkçe ve Macarca dil öğretimine, bilimsel eğitime yararlı ve önemli yardımcı araç niteliğinde, orta büyüklükte bir sözlük hazırlamaktı. Sözlük aynı zamanda toplumun değişik kültür düzeyindeki katmanlarında-Türk tarihi, edebiyatı, kültürü ve sanatına ilgi gösteren  tahsilli tabakaları , ayrıca seyahat edenler, tacirler, uzman kişiler vb. arasında- görülen beklentilere de cevap verebilir düzeyde gerçekleşti.

Türkçe söz varlığı günümüzde de değişikliklerden geçiyor. Eski Arapça-Farsça kökenli sözlükler hala kullanıldığı gibi, Türk dilinde yeniliğin getirdiği sözcükler, ayrıca daha sık nitelikte uluslararası sözcükler de kullanılıyor. Sözlüğümüzde bu gerçek durum da yansıyor.

Türkçe sözcüklerin ve türevlerin seçimini anadilleri Türkçe olan  ve Macarca’yı da mükemmel bilen Gün Benderli ve Yılmaz Gülen yaptılar. Seçimlerinin temelini Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan  Büyük Tükçe Sözlük’ün 7. Ve 9. Baskısı ile internet aracılığı ile ulaşılabilen son  Büyük Türkçe Sözlük oluşturdu. Bunların yanı sıra Türkçe- Fransızca, Türkçe- Almanca, Türkçe- İngilizce sözlüklerden ve birçok mesleki sözlükten de yararlandılar. Anadili Macarca olan Edit Tasnádi, gerek dil gerekse dilcilik alanındaki bilgi ve deneyimleriyle onları tamamladı.  Titiz ve özverili çalışmalarından ötürü her üçüne ve Proje Yöneticisi Profesör Zsuzsa Kakuk’a  teşekkür ederiz. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó”.

Sorularınız için kiado@turkinfo.hu e-mail adresinden bizi arayınız.