Macar Arşiv Belgeleri Işığında Ignac Kunos’tan Türkoloji Mektupları ve Eleştiriler (1885-1890)

1885’ten 1890’a kadar Türkiye’de bulunan Macar bilim insanı Ignác Kúnos’un araştırmaları Türk bilim dünyası tarafından Türk folkloru için “ilk ve öncü” kabul edilmiştir. Bu özellikleriyle oryantalizmden uzak bir konuma yerleştirilen Kúnos’un sadece matbu eserlerine bakıldığında, yukarıda yazan tüm vasıfları haiz olduğu kanaati pek tabii pekişecektir. Ancak Macar arşivleri ve Kúnos ailesinin hususi evrakları mevzubahis edildiğinde “gerçekler” farklılaşmaktadır. Ignác Kúnos’la ilgili tüm materyalleri bizzat inceleyen Melek Çolak, Kúnos’un eserlerinde yarattığı algıyı kırıyor ve mektuplarını didik didik inceleyerek bir

Devamı


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here