Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman – Sempozyum

ottoman_symposium

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman, Budapeşte/Macaristan, 23-27 Kasım 2016

Sempozyum Hakkında

14. yüzyılın sonlarında başlayan Osmanlı, Habsburg ve Macaristan ilişkileri, Macarlar ve Habsburg hanedanı mensuplarının Osmanlılara karşı Bizans’ın yanında Haçlı Seferleri’ne destek vermesi ile bir mücadele sürecine girmiş ve 15. yüzyılda Sırbistan meselesinden dolayı Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında mücadeleler artmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Macaristan’ın önemli bir kısmının Osmanlı hâkimiyeti altına girmesi ile aynı bölgede hak iddia eden Habsburg hanedanı ile uzun süre devam edecek bir hâkimiyet mücadelesi başlamıştır. Osmanlı-Macar ilişkileri, 1541 Budin Seferi’nden sonra Macaristan’ın bir bölümünün Osmanlı idaresine girmesi ile Osmanlı-Macar ilişkileri II. Viyana seferine kadar dostça devam etmiştir. Macar Kralı Thököly İmre (1657-1705), Rákóczi Frenc (1676-1735) ve Lajos Kossuth’un (1802-1894) Osmanlı Devleti’ne sığınmaları Osmanlı-Macar ilişkilerini farklı bir boyuta taşımıştır.

18. yüzyıl boyunca genel olarak askerî ilişkiler başta olmak üzere rekabetin kendisini gösterdiği Osmanlı-Habsburg ve Macaristan ilişkileri, Fransız İhtilali ile yeni bir döneme girmiştir. İhtilalin ortaya koyduğu ayrılıkçı milliyetçilik tehtidi 1791’de Osmanlı-Avusturya savaşını sonlandırmakla kalmamış, iki çok uluslu yapıdaki imparatorluğun kader birliği yapması gerektiğini de ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda 1815 Viyana Kongresi’nde kabul edilen ilkelerle beraber, milliyetçilik ve sömürgecilik çağında zaman zaman Osmanlı aleyhinde Avusturya’nın girişimleri olsa da, Osmanlı ve Avusturya kader birliği yapmak zorunda kalmışlardır. 1868’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu adını alan Austria Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti ile ittifak yaparak girmiştir. Bu iki imparatorluk savaştan mağlup ayrılmalarının neticesinde tarih sahnesinden silinmiş ve yerlerini ulus-devletlere bırakmışlardır.

Osmanlı, Macaristan ve Habsburg ilişkilerinde önemli bir rol oynayan Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında Zigetvar Kuşatması sırasında Macar topraklarında vefat etmiştir. Dolayısıyla 2016 yılının Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatının 450. yılı olması ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar kuşatması sırasında vefat etmesi sempozyumun önemini arttırmaktadır. Macar Bilimler Akademisi’nden Prof. Dr. Pál Fodor’un başını çektiği bir ekibin Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarının yerini tespit etmeleri de dikkatleri Kanuni Sultan Süleyman dönemine ve Osmanlı- Macar ilişkilerine çevirmiştir. Dolayısıyla bu sempozyumda Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Habsburg ile ilişkileri üzerinde durulacak, özel bir oturumda Kanuni Sultan Süleyman’dan bahsedilecektir.

Osmanlı Devleti ile Macaristan ve Habsburg tarihi 14. yüzyıla dayanan ilişkilerindeki hareketliliğe ve üç ülkenin zaman zaman aynı kaderi paylaşmak zorunda kalmalarına rağmen Osmanlı Devleti ile Macaristan ve Habsburg ilişkilerine dair yapılan akademik çalışmalar, arzu edilen yeterli düzeyde değildir.
Bu sempozyumun amacı Osmanlı – Macaristan ve Habsburg arasında gerçekleşen siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sosyal ilişkileri ve her üç ülkeyi etkileyen dönemin önemli gelişmelerini bütün detayları ile ele almak ve bu konudaki bilgi açıklığını gidermektir.

Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız

Yazım kuralları için tıklayınız

Devamı>>>

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here