Avrupa’nın seçimi: yarın

 

AP ‘nin kimliği : Avrupa Parlamentosu  (AP )  Avrupa  Birliği ‘nin tek   yasama kurumu. 1979 ‘dan bu yana   Avrupa’lı yurttaş  AP’na  dolaysız  seçim yapıyor.  28 ülkeden 751  üye seçiliyor. Almanya/  Fransa  ve İtalya koltukların yaklaşık üçte  birini  oluşturuyor. İngiltere’nin AB ‘den çıkışı  Ekim’e ertelenince,  onlar da  bu seçime  katılıyor.

Hindistan’dan sonra  375  milyon insanla  dünyanın  en  fazla insanın demokratik seçimi.

AP, Avrupa ‘nın ” 1. Temsil Kurumu” olarak  Komisyon Başkanı ‘nı seçiyor,Bakanların atamasını  onaylıyor.  AB ‘nin bütçesini çıkarıyor,  bütçe harcamasının denetimini yapıyor.  Nitekim, 1999 ‘da bütçeyi onaylamadı ve Komisyon ‘un istifasını istedi.  AP ‘nun bağlayıcı olmayan   ”dolaylı  etkisi ” de büyük.       

AP ‘nin   seçimi : AP, 5 yılda bir seçim yapar. 1979 ‘dan bu yana  Merkez-Sağ ve Sosyal Demokrat  Partilerin    oydaşmayla sağladığı  ” Büyük Koalisyon ” kurulurdu . 23-26 Mayıs 2019  arasında  yapılacak bu AP Seçimi ‘nde ilk kez ”  Avrupa Karşıtı ”  partilerin  1 / 3 ü çıkaracakları kesin .  Bu yüzden Sol Blok ile Merkez ittifakı her günden daha önemli. Zira Sağ Blok’un   % 32 , Sol Blok’un   % 34  ve Anti- Avrupa’cıların % 35 oy çıkaracağı bir  tabloyla  karşı karşıya olacağız.

Sol Blok  ve Merkez İttifakı  sağlanırsa  bu  blok  %  60 ‘ ı yakalıyor. Halen ” kararsız ” olan  Macron’un   En Marche   Partisi ile Alde  Partisi ‘nin tutumu çok önemli.

Elimdeki ECFR Çalışması’nın  kullandığı dil ile anlatırsam  ”  Klasik geleneksel  partilerin her şeyi  kendi aile  çatısı içinde aldığı / gördüğü ve çözdüğü   zamanlar çok geride  kaldı. ”

Avrupa seçmeni   ” Birleşik Avrupa  Düşüncesi  ”nin  olamayacağına  giderek   daha fazla inanmakta. Seçmenlerin üçte ikisi,   çocuklarını kendilerinden daha  kötü bir yaşam çizgisiyle   karşılayacağına inanıyor.

Bu seçimin  bir  diğer sorunu   düşük  katılım oranı. En son 1999’da % 50   katılım oranı  sağlandı.  Bu oran şimdilerde  % 42.

İlginçtir,  ”sorunların tek   çözüm potası ”  olan  bu büyük  kazana,  seçmen oyuyla su dökmüyor.  Ama öte yandan  da yaşamının  çaresizleştiğini sanıyor. ECFR Çalışması ‘nın   yorumuyla ” Avrupa Yandaşı Partilerin  Avrupa’lıları parti çatısının ötesinde düşündürmeye  davet etmek  gibi bir görevleri var. ”

Siyasal inançsızların ve oportünistlerin ” Çok Dilde Gevezelik Yapılan Pahalı Bir Kulüp ‘‘ diye nitelediği  AP ‘nin   1 yıllık  yasama maliyeti  sadece  1.8 milyar euro.  Her parlamenter  Avrupa  ortalama  asgari ücretinin yaklaşık   4 katını  8.400 Euro  aylık alıyor.

Soru açık : Oyun Teorisi ‘ndeki  ” Tutuklular Paradoksu”ndaki örnek gibi,  taraflar ancak aralarında  işbirliği  yaparsa sonuç alabilecek.

Cumhuriyetçilerin  İspanya İç Savaşı ‘nda   haykırdığı  slogan ile  ” No  Pasaran  ! ”. (Faşizme  Geçit  Yok .)

 Kenan Mortan


hun_1ado

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here