Avrupa Adalet Divanı’ndan bir Macaristan karşıtı hüküm daha

Macaristan’ın izlediği göçmen karşıtı siyaset AB içinde uzun zamandır yoğun tartışmalara neden oluyor. Avrupa Adalet Divanı bugün bir kez daha, AB hukukuna aykırı uygulamalar nedeniyle Budapeşte aleyhine karar aldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Macaristan’da sığınmacılara ve göçmenlere yardım eden kişi ve kurumların cezai takibata tabi tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetti. Mahkemenin Salı günü Lüksemburg’da duyurduğu kararda, Başbakan Viktor Orban yönetimindeki sağ-milliyetçi hükümetin girişimi ile çıkarılan “Soros’u durdur yasası”nın AB hukukuna aykırı olduğu vurgulandı.

2018 yılında yürürlüğe giren ve Macar yasalarına göre koruma altına alınma kriterlerine sahip olmayan sığınmacılarla göçmenlere iltica başvurularında yardımcı olan kişilerle kurumların cezai takibat altına alınmasını sağlayan söz konusu yasa AB Komisyonu tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Devamı


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here