LUKÁCS: MARX’A GİDEN YOL

Lukács’ın Toplumsal Varlığın Ontolojisi Notabene Yayınları tarafından yayınlandı. Kitabı yayına hazırlayan, Lukács üzerine çalışmalarıyla bilinen Ateş Uslu ile konuştuk.

Kitabın isminden başlamak istiyorum. Marx’a Giden Yol’un erken aşamasında felsefi kaynaklar nelerdi? Lukács kimdi?

 

 

 

 

Lukács yaşamının elli yıldan uzun bir kısmını Marksist düşünceye katkı sağlamaya çabalamış bir düşünürdü. Marksizmi benimsemeden önce ise farklı uğraklardan geçti. 1885’te Budapeşte’de dünyaya gelmiş, Avusturya-Macaristan finans burjuvasinin önde gelen ailelerinden birinin çocuğu olarak iyi bir eğitim almış, yirminci yüzyılda Budapeşte, Viyana ve Berlin gibi kentlerin entelektüel çevrelerine dahil olmuş, Georg Simmel ve Max Weber gibi sosyolog ve filozoflarla, Thomas Mann gibi yazarlarla tanışmıştı. Arkadaş çevresinde Ernst Bloch, Karl Mannheim, Karl Polanyi ve Béla Balázs gibi isimler yer alıyordu. En erken dönem eserlerinde Simmel’in, Nietzsche ve Kierkegaard’ın izlerine ve Yeni-Kantçı düşünürlerin (örneğin Lask ve Rickert’in) giderek artan etkilerine rastlamak mümkündür. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise Hegel okumaları onun üzerinde yoğun bir etki bırakmıştı.

Devamı


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here