2023. június 6.
Türkinfo Böngészde Történelem

Történelem

Történelem

A törökök Trianonja, avagy így hullott darabjaira az Oszmán Birodalom

A 102 éve, 1920. augusztus 10-én aláírt sévres-i békeszerződés egy óriási, egykor hódító birodalmat darabolt fel, nem egy nemzetet. Ettől függetlenül vitathatatlan, hogy az...

Aki visszavágott a szultánnak

1532. augusztus 5-én kezdte ostromolni a török Kőszeget. A támadó sereget személyesen I. (avagy, ahogy török földön mondják: Nagy) Szulejmán vezette. A várat Jurisics...

Amikor a török szultán Pesten és Budán járt

A török szultán érkezett Pest-Budára 1867 nyarán. Az egynapos látogatás alkalmából a pestiek népünnepélyt szerveztek, 72 ágyúlövéssel üdvözölték a vendéget. Abdul-Aziz pasa mindössze pár...

Esztergom ostroma

A török expanzió 1300 körül vette kezdetét. 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt. A XVI. század első évtizedeire már birtokolták Egyiptomot, Elő-Ázsiát, Kis-Ázsiát, a Fekete-tenger...

Szulejmán sebet ütött Magyarországon

Amikor 1520-ban I. Szulejmán lépett az Oszmán Birodalom trónjára, a Magyar királysággal már négy évtizede állt fenn a béke. Ez persze nem jelentett nyugalmat,...

Mohács, a nagyhatalmi státusz elvesztésének szimbóluma

A mohácsi csata még a történészek szerint is a XVI-XVII. század legjelentősebb csatái közé tartozott világszerte, pontos körülményeiről azonban annál kevesebbet tudunk. Létezett-e „harmadik...

Az Oszmán Birodalom gyengeségeit kihasználva szabadultak rabságukból a görögök

Konstantinápoly 1453-as elfoglalásával véget ért a Bizánci Birodalom több mint ezer éves története. A metropolisz török kézre kerülésével nemcsak a kulturálisan és nyelvében görög...

Mi volt a valódi célja Zrínyi sikeres téli hadjáratának?

A politikus, katona és költő nevezetes téli hadjáratával régóta foglalkozik a magyar történetírás. A legfrissebb kutatások jelentősen árnyalják a haditett eddig ismert históriáját, és...

Ali pasa, a rettegett zsarnok, aki romantikus írókat ihletett meg

A XIX. század elején az Oszmán Birodalom egy véres polgárháborúban megrendült. Ali Tepeleni pasa elérkezettnek látta az időt, hogy deklarálja függetlenségét a birodalomtól, cselszövéseit...

Nélkülünk döntöttek rólunk, avagy így zárta le a törökök magyarországi uralmát...

A 323 évvel ezelőtt, 1699. január 26-án kötött karlócai béke egy több mint százötven éves korszaknak, a törökök magyarországi uralmának volt az egyik végpontja....