2023. január 30.
Türkinfo Böngészde Történelem

Történelem

Történelem

Esztergom ostroma

A török expanzió 1300 körül vette kezdetét. 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt. A XVI. század első évtizedeire már birtokolták Egyiptomot, Elő-Ázsiát, Kis-Ázsiát, a Fekete-tenger...

Szulejmán sebet ütött Magyarországon

Amikor 1520-ban I. Szulejmán lépett az Oszmán Birodalom trónjára, a Magyar királysággal már négy évtizede állt fenn a béke. Ez persze nem jelentett nyugalmat,...

Mohács, a nagyhatalmi státusz elvesztésének szimbóluma

A mohácsi csata még a történészek szerint is a XVI-XVII. század legjelentősebb csatái közé tartozott világszerte, pontos körülményeiről azonban annál kevesebbet tudunk. Létezett-e „harmadik...

Az Oszmán Birodalom gyengeségeit kihasználva szabadultak rabságukból a görögök

Konstantinápoly 1453-as elfoglalásával véget ért a Bizánci Birodalom több mint ezer éves története. A metropolisz török kézre kerülésével nemcsak a kulturálisan és nyelvében görög...

Mi volt a valódi célja Zrínyi sikeres téli hadjáratának?

A politikus, katona és költő nevezetes téli hadjáratával régóta foglalkozik a magyar történetírás. A legfrissebb kutatások jelentősen árnyalják a haditett eddig ismert históriáját, és...

Ali pasa, a rettegett zsarnok, aki romantikus írókat ihletett meg

A XIX. század elején az Oszmán Birodalom egy véres polgárháborúban megrendült. Ali Tepeleni pasa elérkezettnek látta az időt, hogy deklarálja függetlenségét a birodalomtól, cselszövéseit...

Nélkülünk döntöttek rólunk, avagy így zárta le a törökök magyarországi uralmát...

A 323 évvel ezelőtt, 1699. január 26-án kötött karlócai béke egy több mint százötven éves korszaknak, a törökök magyarországi uralmának volt az egyik végpontja....

ZARÁNDOK ÚT RÁKÓCZI SÍRJÁHOZ

Zarándoklatról vagy zarándokútról már többször volt szó itt az ELBIDA projektben. Általában a fogalomhoz valamiféle vallásos tartalmat társítunk, ami nem csoda, hiszen zarándoklatokat tipikusan...

A nők, akik a hatalom szálait mozgatták az Oszmán Birodalomban

A nők évszázadokon át a férfiak árnyékában éltek az Oszmán Birodalomban, a 16-17. században azonban radikális átalakulás vette kezdetét, és a jól helyezkedő szeretők...

Nem volt ellenszere a portyázó törököknek Kinizsi Pál nehézlovasságára

542 éve, 1479. október 13-án Kinizsi Pál temesi ispán és Báthori István erdélyi vajda hadai döntő győzelmet arattak Kenyérmezőnél a törökök felett. A Maros...