A medve, aki könyvet olvas – (török népmese)

Élt valaha egy ember, aki szörnyű nagy bűnt követett el a szultán ellen. Amikor az erről tudomást szerzett, nyomban magához hívatta a bűnöst.

– Csupán egy feltétellel bocsátom meg a bűnödet: ha megtanítasz olvasni egy állatot, és idehozod elém. Különben fejedet vétetem!

Amikor az ember végre felfogta a szavak értelmét, magába roskadva azon gondolkodott, mitévő legyen. Aztán fogott egy medvét, és hazavitte. Összeszedett egy csomó körtét, azt betette egy nagy könyv lapjai közé, és a medve elé tette. Persze a medve lapozgatta a könyvet.

A határidő végén a szultán magához kérette a bűnöst.

– Teljesítetted-e a feltételeimet? – kérdezte.

– Elhoztam, efendim – felelte az ember, és bevezetette a medvét, majd eléje tette a könyvet.

A medve hiába kereste a lapok között a körtét, mérgesen dörmögve forgatta a könyvet. A meglepetéstől tátva maradt a padisah szája.

– Mit csinál ez? – kérdezte ámulva. Mire:

– Könyvet olvas a maga módján, uram! – volt a felelet. Így menekült meg a bűnös a fővesztéstől.

(Bartha Júlia fordításai)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here