Kmety György – London, Isztambul, Izmir

Forrás: Wikimedia Commons

Az 1848–49-i forradalom és szabadságharc kiemelkedően vitéz tábornoka, Kmety György (1813–1865) a felvidéki Gömör vármegyéből, egy elszegényedett nemesi családból származott, közkatonai sorból jutott a legmagasabb rangokig.

Kmety előbb a késmárki tanodába, majd fehérvári katonaiskolába került, 1833-tól a 19. gyalogezredben szolgált. 1847-ben Radetzky parancsnoksága alatt főhadnagyi rangot ért el, 1848 októberében már századosként lépett át a magyar honvédseregbe.

Kmetynek kiemelkedő szerep jutott a győri 23. zászlóalj megszervezésében, majd csapatai élén bátran harcolt az 1848. október 30-i – egyébként elvesztett – schwechati ütközetben. Ezután zászlóalj-parancsnokként, majd alezredesként ténykedett a nyugati országrészen. A tavaszi hadjáratban Kmety főleg elterelő feladatokat teljesített, egyedül az isaszegi csatában vett részt – utána ezredesé léptették elő Görgei ajánlására. Buda sikeres ostrománál is kitüntette magát, majd – immár hadosztályt irányítva – június 13-án Csorna mellett aratta legnevezetesebb győzelmét: Pápa felől előrenyomulva bekerítette és megsemmisítette az osztrák Wyss vezérőrnagy dandárját.

Folytatás >>>

Forrás: infovilag.hu


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here