2017. november 20.

Történelem

Történelem

A zsemléri fegyverszünet

Köztudomású, hogy 1541-ben három részre szakadt a Magyar Királyság, ám az már kevésbé, hogy 1682 őszén egy újabb rész hasadt ki az ország testéből,...

Háromszáz éve lépett török földre II. Rákóczi Ferenc fejedelem és kísérete

II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) vezérlő fejedelem a magyar függetlenségért a Habsburgok ellen vívott szabadságharc (1703–1711) elbukása után emigrációba kényszerült. Előbb Lengyelországban, majd 1713-tól Franciaországban...

Élet és közélet a XVI. századi Oszmán Birodalomban: Találkozás Szulejmán szultánnal

Török levelek – Élet és közélet a XVI. századi Oszmán Birodalomban Ogier Ghiselin de Busbecq, I. Ferdinánd követe 1555 áprilisában azon kevesek egyike, akiket amásziai táborában...

Kőrösi Csoma Sándor és a hun–magyar őstörténet

Kőrösi Csoma Sándor őstörténeti nézeteiről, nagy utazásának céljáról keveset lehet tudni. Hiteles forrásokból összegyűjtöttük azt a keveset. Némely honlapokra tévedve, regényes leírásokba felejtkezve mégis...

Törökhonban nyugszik Angolhon szülöttje, Magyarhon vitéze

1856. október 11-én halt meg Konstantinápolyban Guyon Richárd gróf honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse, a branyiszkói győző. 1813. március 31-én született az angliai Bath városában...

Budjács András várnagy önfeláldozó cselekedete

Fantasztikus 16. századi történet török rabságban sínylődő magyar foglyok szabadulásárólA nemesi címereken látható ábrázolásoknak történetük van. Ezek az ábrázolások általában a címerszerző személy vitézségére,...

Élet és közélet a XVI. századi Oszmán Birodalomban: Megérkezés Amásziába

Török levelek – Élet és közélet a XVI. századi Oszmán Birodalomban Az I. Ferdinánd követeként Szulejmán szultánhoz igyekvő flamand Ogier Ghiselin de Busbecq 1554–1555-ös követjárását bemutató...

Csillagvizsgáló állt egykor a Gellért-hegy csúcsán

A ma a Citadella által elfoglalt területen kétszáz évvel ezelőtt az európai csillagászattörténet egyik fontos épülete állt. A Citadellának otthont adó, 139 méterrel a Duna...

Birodalmuk második legnagyobb európai városává tették a törökök Nándorfehérvárt

A másfél évszázados magyarországi török uralomnak véget vető háborúk során a keresztény hadak háromszázhuszonkilenc éve, 1688. szeptember 6-án vették vissza egy időre Nándorfehérvárt, a...

A hírneves galántai Esterházy család

Galánta | Szeretettel meghívunk mindenkit régiónk gazdag történelmi hagyományainak, azon belül is a 365 évvel ezelőtt lezajlott vezekényi csatának szentelt kétnapos kulturális fesztiválra a...